FANDOM


Chiến thuật cổ điển 24 dân và lý thuyết thời điểm tối ưu bắt nguồn từ thời kỳ đầu tiên của chiến thuật d3kt. Đây và chiến thuật nằm lòng của các game thủ khi mới làm quen với đế chế. Tất nhiên sau này nó bị cách chiến thuật ép sớm hay trâu dân đánh bại dễ dàng nhưng đây vẫn là một BO dễ học, dễ thực hiện và rất bổ ích cho những người mới tập chơi Đế chế

Cách thức hiện

 • Mỏ quả đầu 6 dân khai thác
 • Dân thứ 8 dò đường
 • Nếu dân dò phát hiện đồ có thể lùa: hươu hoặc voi thì cắt một dân dò và 1 dân lùa đồ về nhà chính đảm bảo ép đời
 • Đủ gỗ đóng BS
 • Xây đủ pop 24
 • Xin đủ 24 dân, tích đủ thực lên đời
 • Cân đối thực gỗ để kích 3, không xin thêm dân
 • Trong thời gian lên 3,  bố trí 8-9 ruộng, 1-2 dân xây nhà, còn lại chặt gỗ (quân vàng 5-6 dân đào vàng)
 • Lên 3 xây 2 nhà BL với quân vàng, 4 nhà BA với quân gỗ.
 • Với lượng dân phân phối như trên thì 2 BL xóc đều hoặc 4BA xóc đều quân, khi được 4-5 turn quân đủ để công hoặc thủ nhà, thì mới tiến hành xin thêm dân phát triển.

Điểm mạnh của BO

 • Phân phối dân đơn giản, dễ thực hiện với người mới tập chơi: thông thường bạn sẽ chỉ có 3 khu vực để quan tâm: bãi ruộng chính, bãi gỗ (hoặc bãi vàng) và đạo quân.
 • Phân phối thực gỗ tối đa, xin quân không lỗi

Điểm yếu của chiến thuật

 • Chính do phân phối tối đa nên lượng đồ thừa ra gần như không có, nên không có lực để  phát triển tay to hay bo bế.
 • Bị chiến thuật ép sớm khắc chế do mất dân lúc đầu làm ảnh hưởng cân đối thực gỗ. 
 • Bị chiến thuật trâu dân khắc chế do lên đời không sớm hơn và thua về phát triển.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.