FANDOM


BO này bắt nguồn sau khi học tập AOE Trung Quốc, với việc tận dụng tối đa tài nguyên và thời gian, tận dụng khả năng quy hoạch nhà và luôn sẵn sàng bung ra phát triển nhanh cả về kinh tế và quân sự.

Trong cung R và sau này các tay chém cũng học tập, phổ biến là các công thức 25+1, 26+1, 27+1, lên đời 3 nhà chính liên tục xin dân, thường khởi đầu trận đấu với 5BA (4BA nếu lực yếu hoặc nâng cấp chặt gỗ 2 sớm) hoặc 2BL (nhanh chóng tăng BL thứ 3 hoặc BA thứ 6)

BO này phát triển khi tư duy của các game thủ đã tương đối hoàn thiện về micro và macro, và phát huy được tối đa khả năng của game thủ.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.