FANDOM


Là chiến thuật kết hợp cùng khi đập dân hoặc đánh quẩy dùng để chống chém, cung và lấn bản đồ

Các điểm lưu ý

  • Chòi bị đập dân và quẩy đá khắc chế triệt để nên khi bị các chiến thuật này tấn công thì không nên nghĩ tới chòi.
  • Chòi khi lên đời 3 được upgrade chòi đá thì lượng giáp sẽ cực lớn và khắc chém và cung của đời 3.
  • Các địa điểm xây chòi là hoặc bảo về các điểm khai thác của ta, hai là quấy phá điểm khai thác của đối phương (giống như đập dân, điểm tấn công là mỏ gỗ và BE)
  • Lượng đá xây chòi lớn nên khi đánh chòi thường là đã nâng cấp đào đá và chủ động cho dân đào đá. Thương chiến thuật này bổ trợ cho quẩy đá (do thừa lượng đá khi đã tích được lượng quẩy kha khá, tích đồ nhảy đời 3 và chống các đơn vị đời 3 của đối phương) 
  • Khi bị xây chòi tấn công thì không nên quá hoang mang bỏ bãi khai thác, nếu đủ dân thì hoàn toàn đập thẳng chòi vì lượng damage của dân sẽ giống như quẩy, trừ thẳng vào máu chòi nên chòi sẽ nổ rất nhanh.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.