FANDOM


Cung R là thể thức d3kt nhưng chỉ chơi duy nhất một unit là cung R cho tới phút 25

Có 2 civs được sử dụng để thi đấu là R shang và R Assy

Lưu ý với R shang, tốc độ chơi là 1.5 cho tới phút thứ 8

Ngoài ra Shang có 1 thể loại là hỗn mã, kết hợp Cung R và Sọc đơn

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.