FANDOM


Chiến thuật được triển khai khi

  • Nhà xấu khó cơ cấu, bo bế
  • Khi xác định đánh lâu dài, phát triển ít cơ hội thắng.
  • Do đồ ăn xa nên khi dân khai thác các mỏ xa nếu trở về nhà chính sẽ mất nhiều thời gian và lực nên sẽ tận dụng ăn các tài nguyên gần địa điểm đang khai thác
  • Do không xây ruộng mà ăn hoang nên lượng thực ban đầu lớn nhưng không bền, cần có biện pháp cơ cấu để tận dụng hiệu quả và tìm lượng đồ ăn hoang tiếp
  • Phải chiến ưu thế nhưng turn cung đầu, quấy phá đồi phương khái thác tài nguyên hoặc ốp được nhà quân đối phương, nếu không lực ăn hoang cạn dần thì lượng R sản không đều sẽ ngày càng bị đè time.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.