FANDOM[e][h]Giải solo Assyrian - Vũ điệu cung R lần 1
2009 Cung R
League Information
Đơn vị tổ chức:
Nhà tài trợ:
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
Vn Vietnam
Format:
SE Playoffs
Ngày diễn ra:
2009-09-06
Những người chiến thắng
Gold Nkh std Em bé
SF Nkh std Tutj
Players
Số lượng game thủ:
48

Giải solo Assyrian - Vũ điệu cung R lần 1 diễn ra ngày 6 tháng 9 năm 2009

Đơn vị tổ chức: aoeVN

Địa điểm thi đấu: AOE CLUB, 29/204 Lê Thanh Nghị

Giải thưởng

Thứ hạng VND Team/Players
Gold 1st ₫1,500,000 Nkh std Em bé
Silver 2nd ₫1,000,000 Truongphat std Tiểu Bạch Long
Bronze 3rd ₫500,000 Nkh std Tutj
Truongphat std daucomu

Setting

ĐỜI 3 KHÔNG THÀNH, KHÔNG CHÒI,
Game: Age of Empires - Rise of Rome Expansion ( version 1.0)
Game type: 1vs1
Map size: LARGE
Victory Condition: Conquest
Difficulty: Hardest
Map type: Hill Country
Fixed Position: Yes
Full Tech Tree: No
Reveal Map: No
Starting Condition: Normal
Race: Assyrian

Vòng 1, 2

48 game thủ chia cặp đánh BO5 chọn 24 người vào vòng 2

24 game thủ chia cặp đánh BO5 chọn 12 người vào vòng 3

Vòng 3

12 game thủ chia 4 bảng thi đấu vòng tròn một lượt chọn 4 người nhất mỗi bảng vào bán kết (Vòng bảng BO5)

Vòng 3
Bảng A Bảng B Bảng C Bảng D
Nkh std Em bé Truongphat std daucomu Nkh std Tutj Truongphat std TBL
Hadong std Blood Hadong std Yugi Aoelogo std XD_No1 Hadong std Family
Aoelogo std Tuan BG Aoelogo std Comeback ChuyLonglogo std son bg Aoelogo std Blackrose

Playoffs

Bán kết
Nkh std Em bé
3
Nkh std Tutj
0
Truongphat std TBL
3
Chung kết
Nkh std Em bé
3
Truongphat std TBL
2

Nguồn

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.