FANDOM[e][h]Giải solo Assyrian - Vũ điệu cung R lần 2
League Information
Đơn vị tổ chức:
Nhà tài trợ:
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
Vn Vietnam
Format:
SE Playoffs
Prize pool:
4,000,000 VND
Ngày diễn ra:
2010-10-31
Những người chiến thắng
Gold Haiphong std Dino
Silver Indoor std Yugi
SF Gtv1 std Em bé
Players
Số lượng game thủ:
27

Giải solo Assyrian - Vũ điệu cung R lần 2 diễn ra ngày 31 tháng 10 năm 2010

Đơn vị tổ chức: aoeVN

Địa điểm thi đấu: Indoorgame

Giải thưởng

Thứ hạng VND Team/Players
Gold 1st ₫2,000,000 Haiphong std Dino
Silver 2nd ₫1,000,000 Indoor std Yugi
Bronze 3rd ₫500,000 Gtv1 std Em bé
Indoor std Banchim

Setting

ĐỜI 3 KHÔNG THÀNH, KHÔNG CHÒI,
Game: Age of Empires - Rise of Rome Expansion ( version 1.0)
Game type: 1vs1
Map size: LARGE
Victory Condition: Conquest
Difficulty: Hardest
Map type: Hill Country
Fixed Position: Yes
Full Tech Tree: No
Reveal Map: No
Starting Condition: Normal
Race: Assyrian

Playoffs

Vòng 1/32 (BO5)
Haiphong std Dino
 
Aoelogo std kotex
1
 
Aoelogo std Em bé
3
Aoelogo std Bóng
0
Indoor std Ninja
3
ChuyLonglogo std Fio
3
Aoelogo std Hehe
 
Aoelogo std Style
3
Indoor std Yugi
3
Thanhhoa std Family
2
 
Vòng 1/16 (BO5)
Haiphong std Dino
3
Aoelogo std Em bé
3
Indoor std Ninja
0
ChuyLonglogo std Fio
3
Indoor std Hehe
3
Aoelogo std Style
0
Aoelogo std Nivara
0
Indoor std Yugi
3
Haiphong std 9x hp
0
Tứ kết (BO5)
Gtv1 std Em bé
3
ChuyLonglogo std Fio
2
Indoor std Hehe
1
Indoor std Yugi
3
Bán kết (BO7)
Aoelogo std Dino
4
Gtv1 std Em bé
1
Indoor std Yugi
4
Chung kết
Aoelogo std Dino
4
Indoor std Yugi
3

View Games

Streams

Vòng loại

Main Event

Link tường thuật - Streams

Nguồn

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.