FANDOM[e][h]Việt Nam đệ nhất Cung R
2015 VN de nhat cung R
League Information
Đơn vị tổ chức:
Nhà tài trợ:
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
Vn Vietnam
Prize pool:
12,000,000
Ngày bắt đầu:
2015-09-19
Ngày kết thúc:
2015-09-20
Những người chiến thắng
Gold Gtv1 std CSDN
SF Hn std Tutj
SF Skyredlogo std BiBi
Players
Số lượng game thủ:
68

Việt Nam đệ nhất Cung R - Nội dung Assyrian được tổ chức ngày 19-20/9/2015

Địa điểm thi đấu: COLOSSEUM GAMING CENTER - Tầng 2, Khu B Chợ Hôm - Đức Viên, 72 Trần Xuân Soạn, Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giải thưởng

Tổng giải thưởng trị giá trên 10 triệu đồng

Thứ hạng VND Team/Players
Gold 1st ₫5,000,000 Gtv1 std CSDN
Silver 2nd ₫3,000,000 ThaiBinhlogo std Hồng Anh
SF 3rd-4th ₫2,000,000 Hn std Tutj
Skyredlogo std BiBi

Setting

ĐỜI 3 KHÔNG THÀNH, KHÔNG CHÒI,
Game: Age of Empires - Rise of Rome Expansion ( version 1.0)
Game type: 1vs1
Map size: LARGE
Victory Condition: Conquest
Difficulty: Hardest
Map type: Hill Country
Fixed Position: Yes
Full Tech Tree: No
Reveal Map: No
Starting Condition: Normal
Race: Assyrian

Thành phần tham dự

Game thủ đặc cách
Skyredlogo std BiBi Gtv1 std CSDN ThaiBinhlogo std Hồng Anh Hn std HMN
Game thủ vượt qua vòng loại
Aoelogo std Khủng Long Hn std Tutj ThaiBinhlogo std Thế Anh Hn std Vanelove

Vòng loại

Vòng 1
19/9/2015 - 9:30 SGT
Nguyễn Anh Tuấn Aoelogo std 3 0 Aoelogo std Miss Minh
Phương Tú Aoelogo std 3 0 ThaiBinhlogo std Bé Con
Thái Văn Huy Aoelogo std 3 0 Aoelogo std Lê Xuân Vũ
Bồ Câu Trắng Aoelogo std 0 3 Aoelogo std Trần Huy Diệu
Trần Tiến Hoàng Aoelogo std 3 0 Aoelogo std Mai văn Tín
Vương Trần Nhất Aoelogo std 1 3 Haiphong std Giang DJ
Vi Xuân Trường Aoelogo std 0 3 Aoelogo std Đinh Xuân Canh
Tutj Hn std 3 0 Aoelogo std Nguyễn Tiến Lợi
Em bé Hn std 3 0 Aoelogo std Bùi Quốc Việt
Chip Aoelogo std 2 3 ThaiBinhlogo std TBL
Đoàn Hoàng Trung Aoelogo std 3 1 Aoelogo std Trần Ngọc Dương
Juliet Aoelogo std 0 3 ThaiBinhlogo std Thế Anh
Nguyễn Văn Hậu Aoelogo std 0 3 Hn std Chuồn Chuồn
Yugi Skyredlogo std 3 0 Hn std Ximang
Vanelove Hn std 3 2 Aoelogo std Hà Tiến Dũng
Nguyễn Văn Hải Aoelogo std 3 0 Aoelogo std Phạm Văn Sơn
Tom ThaiBinhlogo std 1 3 Aoelogo std Mỹ Đình
Tạ Anh Dũng Aoelogo std 2 3 Gtv1 std Truy Mệnh
Tễu Hn std 0 3 Gtv1 std No1
Nguyễn Đình Anh Aoelogo std 2 3 Hn std 
Vi Thế Vinh Aoelogo std 0 3 Hn std TMT
TTT Hường Aoelogo std 2 3 Aoelogo std Nguyễn Đăng Đại
Nguyễn Bá Tuấn Aoelogo std 3 0 Aoelogo std Trần Hoàng Giang
Vô Thường ThaiBinhlogo std 3 1 Aoelogo std Đào Ngọc Dương
Nguyễn Văn Mạnh Aoelogo std 3 1 Aoelogo std Trần Bình
ChipBoy Gtv1 std 2 3 Skyredlogo std hehe
Gunny ThaiBinhlogo std 3 0 ThaiBinhlogo std Tuân Tiền Hải
Đặng Bá Yên Aoelogo std 1 3 Haiphong std Khủng Long
Nguyễn Ngọc Đức Aoelogo std 0 3 Aoelogo std Nguyễn Sĩ Tiến
Nguyễn Sĩ Anh Aoelogo std 0 3 Aoelogo std Quýt
Nguyễn Gia Vũ Aoelogo std 3 0 Aoelogo std Nguyễn Quang Huy
Nguyễn Văn Giảng Aoelogo std 0 3 Aoelogo std Triệu Tiến Thắng


Playoffs

Tứ kết (BO7)
Gtv1 std CSDN
4
20/9/2015 - 10:00SGT
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Assy
GreenCheck
NoCheck
Assy Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
22m23s
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Assy
GreenCheck
NoCheck
Assy Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
22m33s
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Assy
GreenCheck
NoCheck
Assy Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
21m45s
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Assy
GreenCheck
NoCheck
Assy Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
22m58s
Hn std HMN
2
Hn std HMN
20/9/2015 - 10:00SGT
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Assy
NoCheck
GreenCheck
Assy Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
24m38s
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Assy
NoCheck
GreenCheck
Assy Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
25m20s
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Assy
GreenCheck
NoCheck
Assy Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
19m02s
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Assy
NoCheck
GreenCheck
Assy Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
18m59s
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Assy
GreenCheck
NoCheck
Assy Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
28m36s
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Assy
NoCheck
GreenCheck
Assy Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
20m22s
Hn std Tutj
4
Skyredlogo std BiBi
4
20/9/2015 - 10:00SGT
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Assy
GreenCheck
NoCheck
Assy Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
22m20s
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Assy
GreenCheck
NoCheck
Assy Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
22m22s
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Assy
GreenCheck
NoCheck
Assy Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
18m58s
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Assy
GreenCheck
NoCheck
Assy Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
19m03s
20/9/2015 - 10:00SGT
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Assy
GreenCheck
NoCheck
Assy Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
35m37s
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Assy
NoCheck
GreenCheck
Assy Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
18m31s
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Assy
GreenCheck
NoCheck
Assy Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
23m52s
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Assy
GreenCheck
NoCheck
Assy Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
27m19s
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Assy
NoCheck
GreenCheck
Assy Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
15m29s
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Assy
NoCheck
GreenCheck
Assy Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
09m51s
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Assy
GreenCheck
NoCheck
Assy Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
27m43s
Bán kết (BO7)
Gtv1 std CSDN
4
20/9/2015 - 12:00SGT
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Assy
GreenCheck
NoCheck
Assy Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
23m57s
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Assy
GreenCheck
NoCheck
Assy Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
36m48s
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Assy
GreenCheck
NoCheck
Assy Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
18m16s
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Assy
GreenCheck
NoCheck
Assy Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
17m41s
Hn std Tutj
0
Skyredlogo std BiBi
1
20/9/2015 - 12:00SGT
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Assy
NoCheck
GreenCheck
Assy Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
20m43s
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Assy
NoCheck
GreenCheck
Assy Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
16m11s
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Assy
GreenCheck
NoCheck
Assy Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
17m03s
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Assy
NoCheck
GreenCheck
Assy Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
20m23s
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Assy
NoCheck
GreenCheck
Assy Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
22m41s
Chung kết (BO9)
Gtv1 std CSDN
5
20/9/2015 - 14:00SGT
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Assy
GreenCheck
NoCheck
Assy Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
06m59s
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Assy
GreenCheck
NoCheck
Assy Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
17m58s
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Assy
NoCheck
GreenCheck
Assy Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
31m25s
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Assy
GreenCheck
NoCheck
Assy Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
25m55s
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Assy
GreenCheck
NoCheck
Assy Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
17m34s
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Assy
GreenCheck
NoCheck
Assy Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
28m46s

View Games

Vòng loại

Main Event

Nguồn

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.