FANDOM[e][h]Việt Nam đệ nhất Cung R
2015 VN de nhat cung R
League Information
Đơn vị tổ chức:
Nhà tài trợ:
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
Vn Vietnam
Prize pool:
10,000,000
Ngày bắt đầu:
2015-09-12
Ngày kết thúc:
2015-09-13
Những người chiến thắng
Gold Gtv1 std CSDN
Silver Skyredlogo std BiBi
SF Hn std HMN
Players
Số lượng game thủ:
54

Việt Nam đệ nhất Cung R - Nội dung Shang được tổ chức ngày 12-13/9/2015

Địa điểm thi đấu: COLOSSEUM GAMING CENTER - Tầng 2, Khu B Chợ Hôm - Đức Viên, 72 Trần Xuân Soạn, Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giải thưởng

Tổng giải thưởng trị giá trên 10 triệu đồng

Thứ hạng VND Team/Players
Gold 1st ₫5,000,000 Gtv1 std CSDN
Silver 2nd ₫3,000,000 Gtv1 std CSDN
SF 3rd-4th ₫2,000,000 ThaiBinhlogo std Hồng Anh
Hn std HMN

Setting

ĐỜI 3 KHÔNG THÀNH, KHÔNG CHÒI,
Game: Age of Empires - Rise of Rome Expansion ( version 1.0)
Game type: 1vs1
Map size: LARGE
Victory Condition: Conquest
Difficulty: Hardest
Map type: Hill Country
Fixed Position: Yes
Full Tech Tree: No
Reveal Map: No
Starting Condition: Normal
Race: Shang

Thành phần tham dự

Game thủ đặc cách
Skyredlogo std BiBi Gtv1 std CSDN ThaiBinhlogo std Hồng Anh Hn std HMN
Game thủ vượt qua vòng loại
Hn std Quýt Gtv1 std ChipBoy ThaiBinhlogo std Gunny Hn std Ximang


Vòng loại

50 game thủ chia 25 cặp đấu loại trực tiếp, chọn 4 game thủ vào vòng chung kết Xem chi tiết vòng loại tại Cung_R_Shang/2015/Qualifiers

Playoffs

Tứ kết (BO7)
Hn std HMN
4
Hn std HMN
13/9/2015 - 10:00SGT
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Shang
GreenCheck
NoCheck
Shang Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
24m41s
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Shang
GreenCheck
NoCheck
Shang Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
25m23s
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Shang
GreenCheck
NoCheck
Shang Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
39m14s
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Shang
GreenCheck
NoCheck
Shang Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
31m37s
Hn std Ximang
0
Gtv1 std CSDN
4
13/9/2015 - 10:00SGT
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Shang
GreenCheck
NoCheck
Shang Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
27m05s
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Shang
GreenCheck
NoCheck
Shang Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
33m50s
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Shang
GreenCheck
NoCheck
Shang Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
26m24s
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Shang
GreenCheck
NoCheck
Shang Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
27m15s
Skyredlogo std BiBi
4
13/9/2015 - 10:00SGT
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Shang
GreenCheck
NoCheck
Shang Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
27m53s
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Shang
GreenCheck
NoCheck
Shang Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
25m34s
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Shang
GreenCheck
NoCheck
Shang Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
29m17s
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Shang
GreenCheck
NoCheck
Shang Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
35m38s
Hn std Quýt
0
13/9/2015 - 10:00SGT
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Shang
NoCheck
GreenCheck
Shang Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
21m40s
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Shang
GreenCheck
NoCheck
Shang Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
26m15s
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Shang
GreenCheck
NoCheck
Shang Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
20m59s
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Shang
NoCheck
GreenCheck
Shang Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
23m20s
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Shang
NoCheck
GreenCheck
Shang Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
27m48s
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Shang
GreenCheck
NoCheck
Shang Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
17m12s
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Shang
GreenCheck
NoCheck
Shang Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
22m09s
ThaiBinhlogo std Gunny
3
Bán kết (BO7)
Hn std HMN
0
Hn std HMN
13/9/2015 - 13:00SGT
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Shang
NoCheck
GreenCheck
Shang Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
29m01s
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Shang
NoCheck
GreenCheck
Shang Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
30m53s
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Shang
NoCheck
GreenCheck
Shang Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
27m28s
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Shang
NoCheck
GreenCheck
Shang Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
19m01s
Gtv1 std CSDN
4
Skyredlogo std BiBi
4
13/9/2015 - 13:00SGT
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Shang
NoCheck
GreenCheck
Shang Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
30m00s
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Shang
GreenCheck
NoCheck
Shang Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
18m38s
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Shang
GreenCheck
NoCheck
Shang Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
28m32s
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Shang
GreenCheck
NoCheck
Shang Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
20m22s
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Shang
NoCheck
GreenCheck
Shang Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
22m12s
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Shang
NoCheck
GreenCheck
Shang Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
25m47s
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Shang
GreenCheck
NoCheck
Shang Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
29m39s
Chung kết (BO9)
Gtv1 std CSDN
5
13/9/2015 - 15:00SGT
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Shang
GreenCheck
NoCheck
Shang Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
41m47s
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Shang
GreenCheck
NoCheck
Shang Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
28m00s
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Shang
GreenCheck
NoCheck
Shang Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
29m27s
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Shang
NoCheck
GreenCheck
Shang Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
33m09s
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Shang
NoCheck
GreenCheck
Shang Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
24m38s
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Shang
GreenCheck
NoCheck
Shang Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
27m30s
Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent Shang
GreenCheck
NoCheck
Shang Hero Transparent Hero Transparent Hero Transparent
31m01s
Skyredlogo std BiBi
2

View Games

Streams

Vòng loại

Main Event

Link tường thuật - Streams

Nguồn

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.