FANDOM


Chiến thuật cơ bản do AOE Trung Quốc đúc rút qua 10 năm thi đấu chuyên nghiệp và được Việt Nam nhanh chóng học tập

Về cơ bản, sự khác biệt ban đầu giữa random VN và cung R Trung Quốc chính là bãi gỗ. Trung Quốc luôn tập trung ăn bãi gỗ đẹp và sớm nhất có thể, lên 3 với ít nhất 3 mỏ gỗ và tập trung ôm ruộng phát triển

Công thức cơ bản là 25+1 hoặc 26+1. Lên đời 3 tùy lực đánh 5 hoặc 4 BA. Sau 4-5 turn cung đầu sẽ nâng cấp chặt gỗ 2. Phút 17-20 sẽ xây BC để phát triện rộng ra khi các mỏ gỗ ban đầu đã cạn.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.