FANDOM


Đời ba không thành là luật chơi mà cuộc chiến chỉ bắt đầu khi đã up lên đời 3

Có hai thể thức là d3kt có bơm và không bơm

Các giới hạn

  • Trong thời gian lên đời 3 chỉ được xin 1 unit từ đời 2
  • Không được xây thành, chòi
  • Với d3kt có bơm: sau khi xây BM game thủ có thể bơm tài nguyên cho bất cứ đồng đội nào, nhưng không được phép xin quá 1 unit quân đời 2.
  • Với d3kt không bơm: game thủ chỉ được phép chuyển tài nguyên cho đồng đội khi đã kích lên đời 3.

Các dân tộc - Civs lợi thế

  • Shang: ép đời ổn định, cung chém toàn diện do lợi thế dân rẻ
  • Assy, Hittite, Egypt: lợi thế ucng R tuyển
  • Roman, Phoenician: lợi thế phát triển
  • Yamato: chém rẻ, dân di chuyển nhanh
  • Persian, Palmyran: Ép đời
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.