FANDOM


[e][h]GameK AOE Solo Cup Season 1
2016 GameK
League Information
Đơn vị tổ chức:
Nhà tài trợ:
VĨNH XUÂN ONLINE
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
Vn Vietnam
Format:
Round-Robin
Prize pool:
60,000,000 VND
Ngày bắt đầu:
2016-12-17
Ngày kết thúc:
2016-12-18
Players
Số lượng game thủ:
120

Vòng sơ loại được tổ chức nhằm chọn ra 11 game thủ tham gia vào vòng chung kết (8 game thủ thắng vòng 3 và 3 game thủ được bốc thăm từ những game thủ thua vòng 3)

 • Thời gian: 9h-16h 17/12/2016
 • Địa điểm thi đấu: Phòng máy Colosseum Gaming Center (số 72 Trần Xuân Soạn - Chợ Hôm, Hà Nội)

Setting

ĐỜI 3 KHÔNG THÀNH, KHÔNG CHÒI,
Game: Age of Empires - Rise of Rome Expansion (version 1.0)
Game type: 1vs1
Map size: LARGE
Victory Condition: Conquest
Difficulty: Hardest
Map type: Hill Country
Fixed Position: Yes
Full Tech Tree: No
Reveal Map: No
Starting Condition: Normal
Race: Random

Thành phần tham dự

120 Game thủ đăng ký
Gtv1 std No1 ThaiBinhlogo std Gunny Hn std Vanelove Skyredlogo std meomeo Bibi std Tiểu Màn Thầu
Gtv1 std Chipboy ThaiBinhlogo std 9x Công Hn std Tutj Skyredlogo std Yugi Aoelogo std TBD
Gtv1 std Truy Mệnh Aoelogo std TBD Hn std  Aoelogo std TBD Aoelogo std TBD
Gtv1 std U97 Aoelogo std TBD Hn std Xi Măng Aoelogo std X Man Aoelogo std TBD
Aoelogo std TBD Aoelogo std TBD Aoelogo std TBD Aoelogo std TBD Aoelogo std TBD
Aoelogo std TBD Aoelogo std TBD Aoelogo std TBD Aoelogo std TBD Aoelogo std TBD

Kết quả

 • Vòng 1

GamekS1 R1

 • Vòng 2

GamekS1 R2

 • Vòng 3

GamekS1 R3

 • Vòng 4

GamekS1 R4


 • Nhánh 1
Vòng 1 (BO5)
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Vòng 2 (BO5)
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Vòng 3 (BO5)
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Vòng 4 (BO5)
Bibi std  TMT
3
 • Nhánh 2
Vòng 1 (BO5)
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Vòng 2 (BO5)
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Vòng 3 (BO5)
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Vòng 4 (BO5)
Hn std 
0
Hn std Tutj
3
 • Nhánh 3
Vòng 1 (BO5)
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Vòng 2 (BO5)
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Vòng 3 (BO5)
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Vòng 4 (BO5)
 • Nhánh 4
Vòng 1 (BO5)
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Vòng 2 (BO5)
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Vòng 3 (BO5)
Vòng 4 (BO5)
Gtv1 std U97
2
 • Nhánh 5
Vòng 1 (BO5)
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Vòng 2 (BO5)
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Vòng 3 (BO5)
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Vòng 4 (BO5)
 • Nhánh 6
Vòng 1 (BO5)
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Vòng 2 (BO5)
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Vòng 3 (BO5)
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Vòng 4 (BO5)
 • Nhánh 7
Vòng 1 (BO5)
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Vòng 2 (BO5)
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Vòng 4 (BO5)
 • Nhánh 8
Vòng 1 (BO5)
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Vòng 2 (BO5)
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Aoelogo std 
Vòng 4 (BO5)


Live Streams

Nguồn

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.