FANDOM


Tournaments

Hệ thống giải đấu 22 với 2 thể loại là random d3kt và 22 shang tự do
(Thống kê các giải đấu tại Việt Nam)

2018

Ngày Tên giải đấu Thể thức Series Giải thưởng T# Vô địch Á quân
30-12 Hà Nội Open VII Random Tou hanoi logo Hà Nội open 15,000,000 Nghean std No1+KĐK Saigonnew std Gunny+Tịnh Văn
28-04 AOE Bé Yêu Cup 2018 Shang tự do Tou beyeu logo Bé Yêu Cup 12,000,000 32 Gtv1 std CSDN+Chipboy ThaiBinhlogo std Hồng Anh+Truy Mệnh

2017

Ngày Tên giải đấu Thể thức Series Giải thưởng T# Vô địch Á quân
24-12 Star League 2017 Random Tou starleague Star League 20,000,000 10 Gtv1 std CSDN+U98 ThaiBinhlogo std Hồng Anh+9x Công
13-08 AOE Việt Trung 2017 - 2vs2 Shang tự do Shang tự do Tou aoe Việt Trung 20,000,000 16 Pow std Hồng Anh+hehe Bibi std BiBi+Gunny
06-08 AOE Việt Trung 2017 - 2vs2 Shang thuần tiễn Shang thuần tiễn Tou aoe Việt Trung 20,000,000 16 Vn std CSDN+BiBi China std Thần Long+Tiểu Thủy Ngư
18-06 Thái Bình Open VI Shang thuần tiễn Tou thaibinh logo Thái Bình open 16,700,000 14 ThaiBinhlogo std Hồng Anh+Truy Mệnh Vec std HMN+Vanelove
15-04 AOE Bé Yêu Cup 2017 Shang tự do Tou beyeu logo Bé Yêu Cup 10,000,000 13 Bibi std BiBi+Gunny Gtv1 std CSDN+Chipboy

2016

Ngày Tên giải đấu Thể thức Series Giải thưởng T# Vô địch Á quân
23-04 Thái Bình Open V Random Tou thaibinh logo Thái Bình open 10,000,000 08 Skyredlogo std BiBi+hehe Gtv1 std CSDN+No1
17-01 Hà Nội Open V Random Tou hanoi logo Hà Nội open 15,000,000 16 Skyredlogo std BiBi+hehe Gtv1 std CSDN+No1

2015

Ngày Tên giải đấu Thể thức Series Giải thưởng T# Vô địch Á quân
15-11 AOE Việt Trung 2015 Shang tự do Tou aoe Việt Trung 25,000,000 8 ThaiBinhlogo std Hồng Anh+Gunny Gtv1 std CSDN+No1
8-2 AOE ProMaster 2015 Shang tự do Tou 22shang logo Pro Master series 10,000,000 20 Skyredlogo std BiBi+meomeo Gtv1 std CSDN+Hồng Anh

2014

Ngày Tên giải đấu Thể thức Series Giải thưởng T# Vô địch Á quân
23-11 Hà Nội Open 4 Random Tou hanoi logo Hà Nội Open 20,000,000 32 Gtv1 std CSDN+Hồng Anh Vec std HMN+Vanlove

2013

Ngày Tên giải đấu Thể thức Series Giải thưởng T# Vô địch Á quân
22-12 Giải 2vs2 Random AOEVN 2013 Random Tou 22 logo aoevietnam.org 4,000,000 34 Skyredlogo std Yugi+meomeo Aoelogo std Dinosaur+Next

2011

Ngày Tên giải đấu Thể thức Series Giải thưởng T# Vô địch Á quân
12-12 AOE GameTV Lenovo 2011 Random Tou aoe Lenovo 5,000,000 11 China std Sơ Luyến+NTQH Vec std Tutj+Gunny