Wikia Đế chế Việt Nam
Advertisement
Wikia Đế chế Việt Nam

Tournaments

Hệ thống giải đấu 44 của cộng đồng Đế chế Việt Nam

2020

Tháng Tên giải đấu Series Giải thưởng T# Vô địch Á quân
28-11 Xgaming Đại Chiến 2020 Giải_44 EGo Media N/A 5 Saigonnew std.png Sài Gòn New
22-11 Biluxury tứ hùng phân tranh 2020 Tứ hùng Tứ Hùng 30,000,000 4 Egos logo.png EGO 1
05-11 AOE Facebook Gaming Creators Cup 2020 Hiệp hội AoE Chuyên nghiệp Hiệp hội AoE N/A 6 Sparta std.png Sparta Bibi std.png BiBi Club
20-09 MyClip tứ hùng tranh đấu 2020 Tứ hùng Tứ Hùng N/A 4 Egos logo.png EGO 2
27-06 Bé Yêu Cup 2020 Bé Yêu Cup Bé Yêu Cup 40,000,000 27 ThaiBinhlogo std.png Thái Bình Hn std.png Hà Nội
12-01 AOE Facebook Gaming Creators Cup 2019 Hiệp hội AoE Chuyên nghiệp Hiệp hội AoE 100,000,000 10 Sparta std.png Sparta Hanam std.png Hà Nam

2019

Tháng Tên giải đấu Series Giải thưởng T# Vô địch Á quân
22-12 Hà Nội Open VIII Hà Nội mở rộng Hà Nội open 50,000,000 11 Bibi std.png BiBi Club Sparta std.png Sparta
10-11 Vietnam Open 2019 Giải_44 Vietnam Open
Giải_44 Việt Trung
60,000,000 9 Aoenghean std.png Nghệ An Hn std.png Hà Nội
24-08 Nghệ An Open I - 2019 Nghệ An mở rộng Nghệ An Open 25,000,000 16 Gtv1 std.png GameTV Skyredlogo std.png Skyred
28-06 AOE Esport Day 2019 Hiệp hội AoE Chuyên nghiệp Hiệp hội AoE
Tứ hùng Tứ Hùng
20,000,000 9 Gtv1 std.png GameTV Hanam std.png Hà Nam
23-06 Thái Bình Open VII - 2019 Thái Bình mở rộng Thái Bình open 30,000,000 17 Hanam std.png Hà Nam 1 Gtv1 std.png GameTV 1
16-06 Bé Yêu Cup 2019 Bé Yêu Cup Bé Yêu Cup 30,000,000 18 ThaiBinhlogo std.png Thái Bình 1 Hanam std.png Hà Nam 1
07-04 Toàn Quốc II Giải_44 AOE Toàn Quốc 30,000,000 42 Aoelogo std.png Bắc Giang Nghean std.png Nghệ An 1

2018

Tháng Tên giải đấu Series Giải thưởng T# Vô địch Á quân
30-12 Hà Nội Open VII Hà Nội mở rộng Hà Nội open 25,000,000 10 Bibi std.png BiBi Club Gtv1 std.png GameTV
31-5 Quần Hùng Tranh Bá 2018 Tứ hùng Tứ Hùng 20,000,000 10 Gtv1 std.png GameTV Hn std.png Hà Nội
29-4 Bé Yêu Cup 2018 Bé Yêu Cup Bé Yêu Cup 24,000,000 24 Bibi std.png BiBi Club Gtv1 std.png GameTV
07-01 Toàn Quốc I Giải_44 AOE Toàn Quốc 20,000,000 46 Hatinh std.png Hà Tĩnh - Đà Nẵng Hadong std.png Hà Đông già

2017

Tháng Tên giải đấu Series Giải thưởng T# Vô địch Á quân
30-12 Hà Nội Open VI Hà Nội mở rộng Hà Nội open 25,000,000 17 Gtv1 std.png GameTV Bibi std.png BiBi Club
19-11 AOE Miền Bắc lần 10 Miền Bắc Miền Bắc 25,000,000 35 Namdinh std.png Nam Định Hn std.png Hà Nội 1
13-08 AOE Việt Trung 2017 Giải_44 Việt Trung 40,000,000 8 Hn std.png Hà Nội Bibi std.png BiBi Club
18-06 Thái Bình Open VI Thái Bình mở rộng Thái Bình open 16,7000,000 9 Hn std.png Hà Nội 1 Bibi std.png BiBi Club
28-5 Ngũ Hùng tranh bá 2017 Tứ hùng Tứ hùng 12,000,000 5 Hn std.png Hà Nội
22-4 Bé Yêu Cup 2017 Bé Yêu Cup Bé Yêu Cup 20,000,000 15 Hn std.png Hà Nội 1 Skyredlogo std.png Skyred
08-01 AOE Miền Bắc lần 9 Miền Bắc Miền Bắc 15,000,000 40 X5 std.png Bắc Ninh Hn std.png Hà Nội Huyền Thoại

2016

Tháng Tên giải đấu Series Giải thưởng T# Vô địch Á quân
19-05 Tứ hùng phân tranh 2016 Tứ hùng Tứ hùng 10,000,000 4 Gtv1 std.png GameTV
24-04 Thái Bình Open V Thái Bình mở rộng Thái Bình open 10,000,000 13 Hn std.png Hà Nội 1 ThaiBinhlogo std.png Thái Bình 1
16-01 Hà Nội Open V Hà Nội mở rộng Hà Nội open 20,000,000 10 Skyredlogo std.png Skyred Hn std.png Hà Nội

2015

Tháng Tên giải đấu Series Giải thưởng T# Vô địch Á quân
26-11 Tứ hùng phân tranh 2015 Tứ hùng Tứ hùng 8,000,000 4 Hn std.png Hà Nội
15-11 AOE Việt Trung 2015 Giải_44 Việt Trung 40,000,000 8 Gtv1 std.png GameTV Skyredlogo std.png Skyred
16-8 Sao Đỏ lần 3 Hải Dương mở rộng Open 10,000,000 5 Gtv1 std.png GameTV ThaiBinhlogo std.png Thái Bình
21-6 Miền Bắc lần 8 Miền Bắc Miền Bắc 10,000,000 21 Hn std.png Hà Nội 1 Vinhphuc std.png Vĩnh Phúc
6-6 Tam hùng tranh bá 2015 Tứ hùng Tứ hùng 10,000,000 3 Gtv1 std.png GameTV
27-4 Hùng Vương Phú Thọ lần 3 Phú Thọ mở rộng Open N/A 19 Hn std.png Hà Nội Gtv1 std.png GameTV
18-4 Bé Yêu Cup 2015 Bé Yêu Cup Bé Yêu Cup 12,000,000 26 Gtv1 std.png GameTV Skyredlogo std.png Skyred

2014

Tháng Tên giải đấu Series Giải thưởng T# Vô địch Á quân
28-12 Hà Nội mở rộng lần 4 Hà Nội mở rộng Hà Nội open 20,000,000 24 Skyredlogo std.png Skyred Gtv1 std.png GameTV
1-6 Miền Bắc lần 7 Miền Bắc Miền Bắc 10,000,000 20 Hadong std.png Hà Đông Gtv1 std.png Hà Nội GameTV
28-5 Tứ hùng 2014 Tứ hùng Tứ hùng N/A 4 ThaiBinhlogo std.png Thái Bình
18-5 Nam Định mở rộng lần 3 Nam Định mở rộng Open 10,000,000 16 Hn std.png Hà Nội 1 ThaiBinhlogo std.png Thái Bình 1
27-4 Quảng Ninh mở rộng lần 1 Quảng Ninh mở rộng Open 10,000,000 21 Gtv1 std.png GameTV ThaiBinhlogo std.png Thái Bình 1
13-4 Bé Yêu Cup 2014 Bé Yêu Cup Bé Yêu Cup 12,000,000 ThaiBinhlogo std.png Thái Bình Gtv1 std.png GameTV 1

2013

Tháng Tên giải đấu Series Giải thưởng T# Vô địch Á quân
27-10 Thái Bình mở rộng lần 4 Thái Bình mở rộng Open 15,000,000 21 Hn std.png Hà Nội 1 ThaiBinhlogo std.png Thái Bình 1
13-10 Tam hùng 2013 Tứ hùng Tứ hùng N/A 3 Hn std.png Hà Nội
14-9 Đồng Kỵ mở rộng 2013 Bắc Ninh mở rộng Open 10,000,000 22 Aoenghean std.png Nghệ An ThaiBinhlogo std.png Thái Bình 1
11-8 Autumn Cup 2013 Autumn Aoe Champion Series 10,000,000 27 TS std.png Trường Sa Truongphat std.png Trường Phát
9-6 VEC Birthday lần 2 Hà Nội mở rộng VEC 10,000,000 24 Hn std.png Hà Nội HNFC std.png HNFC
24-3 Miền Bắc lần 6 Miền Bắc Miền Bắc 10,000,000 52 Hadong std.png Hà Đông ThaiBinhlogo std.png Thái Bình
20-1 Hà Nội mở rộng lần 3 Hà Nội mở rộng Hà Nội open N/A Hn std.png Hà Nội ThaiBinhlogo std.png Thái Bình

2012

Tháng Tên giải đấu Series Giải thưởng T# Vô địch Á quân
24-11 Gia Lâm mở rộng lần 1 Open Open 3,000,000 21 Hn std.png Hà Nội 1 Haiphong std.png Hải Phòng
27-10 Vietnam Esport Championship Garena Garena 12,000,000 9 Truongphat std.png Trường Phát ThaiBinhlogo std.png Thái Bình
14-10 Hà Nam mở rộng lần 3 Open Open 4,000,000 32 Truongphat std.png Trường Phát Haiphong std.png Hải Phòng
7-10 Tây Mỗ mở rộng lần 1 Open Open 6,000,000 32 Haiphong std.png Hải Phòng Gtv1 std.png GTV Handsome
30-9 GameTV Autumn Cup 2012 Autumn Aoe Champion Series 10,000,000 36 Gtv2 std.png 9x GameTV Truongphat std.png Trường Phát 1
29-7 GameTV Summer Cup 2012 Summer Aoe Champion Series 7,000,000 33 Hn std.png Hà Nội 2 Hn std.png Hà Nội 1
10-6 giaitriviet CUP Open I Hà Nội mở rộng VEC 10,000,000 32 Hn std.png Hà Nội Vinhphuc std.png Vĩnh Phúc
6-5 Hải Dương mở rộng lần 4 Hải Dương mở rộng Open 5,000,000 24 ThaiBinhlogo std.png Thái Bình Truongphat std.png Trường Phát
15-4 Bé Yêu Cup 2012 Bé Yêu Cup Bé Yêu Cup 10,000,000 34 Gtv1 std.png GameTV ThaiBinhlogo std.png Thái Bình
17-3 Tứ hùng 2012 Tứ hùng Tứ hùng N/A 4 ThaiBinhlogo std.png Thái Bình
24-3 Miền Bắc lần 5 Miền Bắc Miền Bắc N/A 37 Truongphat std.png TP Hải Dương Vinhphuc std.png Vĩnh Phúc

2011

Tháng Tên giải đấu Series Giải thưởng T# Vô địch Á quân
24-11 Lenovo Lenovo Cup Lenovo 15,000,000 8 Hn std.png Hà Nội China std.png Trung Quốc 2
13-11 Garena Esports Sunday 5 Garena Garena 5,000,000 16 ThaiBinhlogo std.png Thái Bình SongLonglogo std.png Song Long
22-10 Return of the Kings Tou 2006.png 44 Tự Do 15,000,000 4 Aoelogo std.png Liên quân Ss std.png Super Stars
15-10 Vĩnh Phúc mở rộng lần 1 Vĩnh Phúc mở rộng Open N/A 30 Truongphat std.png Trường Phát linkTiền Ơi Tiền Ơi
9-10 Garena Esports Sunday 4 Garena Garena 3,000,000 16 Truongphat std.png Trường Phát Aoelogo std.png Hải Dương 100
30-8 Thái Bình mở rộng lần 3 Thái Bình mở rộng Open 4,000,000 Hn std.png Hà Nội Haiphong std.png Hải Phòng
7-8 Hà Nội mở rộng lần 2 Hà Nội mở rộng Hà Nội open 10,000,000 41 ThaiBinhlogo std.png Thái Bình SongLonglogo std.png Song Long
3-7 Lục Vương tranh hùng Tứ hùng Lenovo 7,000,000 5 Hn std.png Hà Nội Gtv1 std.png GameTV
29-5 Summer Cup 2011 Summer Aoe Champion Series N/A 25 ThaiBinhlogo std.png Thái Bình 1 Gtv1 std.png GameTV 2
26-3 Bát Vương tranh hùng Tứ hùng Lenovo N/A 8 Aoenghean std.png Nghệ An ChuyLonglogo std.png Chùy Lông
20-3 Bé Yêu Cup 2011 Bé Yêu Cup Bé Yêu Cup 4,000,000 52 Aoenghean std.png Nghệ An Gtv1 std.png GameTV 1
27-2 Hải Phòng mở rộng lần 3 Hải Phòng mở rộng Open N/A 16 Haiphong std.png Hải Phòng 1 Indoor std.png IG 1
16-1 Ngũ hùng 2011 Tứ hùng Tứ hùng 7,000,000 5 Truongphat std.png Trường Phát
9-1 Miền Bắc lần 4 Miền Bắc Miền Bắc 4,000,000 41 Aoelogo std.png Hà Nội 1 Aoelogo std.png Hà Nội 2

2010

Tháng Tên giải đấu Series Giải thưởng T# Vô địch Á quân
11-12 Hải Dương mở rộng lần 3 Hải Dương mở rộng Open 2,000,000 26 Truongphat std.png Trường Phát 00 Anh Em Hà Nội
14-11 Everest lần 2 Giải_44 Everest N/A 50 Indoor std.png IG 1 Gtv1 std.png GameTV 1
17-10 Master of Autumn 2010 Autumn Aoe Champion Series 2,000,000 18 Truongphat std.png TP Huyền Thoại Truongphat std.png Trường Phát 00
25-7 Hà Nội mở rộng lần 1 Hà Nội mở rộng Hà Nội open 25,000,000 Gtv1 std.png GameTV Indoor std.png IndoorGame
13-6 Tứ hùng lần 2 Tứ hùng Tứ hùng N/A 4 Gtv1 std.png GameTV
23-5 Hải Phòng mở rộng lần 2 Hải Phòng mở rộng Open 2,000,000 Gtv1 std.png GameTV Thanhhoa std.png Thanh Hóa 1
4-4 AOE XuXu Game lần 2 Giải_44 AOE XuXu Game 2,000,000 ThaiBinhlogo std.png Thái Bình Xuxu std.png XuXu 1
31-1 Miền Bắc lần 3 Miền Bắc Miền Bắc 3,000,000 20 ThaiBinhlogo std.png Thái Bình Hà Nội 1
18-1 Thái Bình mở rộng lần 2 Thái Bình mở rộng Open 4,000,000 13 Nkh std.png Nỗi Kinh Hoàng Xuxu std.png XuXu

2009

Tháng Tên giải đấu Series Giải thưởng T# Vô địch Á quân
19-12 Tứ hùng lần 1 Tứ hùng Tứ hùng 4,000,000 4 ChuyLonglogo std.png Chùy Lông
6-12 Everest lần 1 Giải_44 Everest 2,000,000 30 Hadong std.png Hà Đông Aoelogo std.png An Hòa
1-11 Sao Đỏ 2009 Hải Dương mở rộng Open N/A 6 ThaiBinhlogo std.png Thái Bình Hadong std.png Hà Đông
27-9 World Cyber Games 2009 WCG World Cyber Game N/A 26 Truongphat std.png Trường Phát ChuyLonglogo std.png Chùy Lông
20-9 Cyzone AOE September 2009 Giải_44 Cyzone 2,000,000 29 Truongphat std.png Trường Phát Hadong std.png Hà Đông
15-8 Hưng Yên mở rộng lần 2 Open Open N/A 11 Aoelogo std.png Hải Dương Nkh std.png Nỗi Kinh Hoàng
9-8 HUMBERGER CHAMPION ONCE Giải_44 2,000,000 33 Truongphat std.png Trường Phát Hadong std.png Hà Đông
30-5 Coltech Open 1 Giải_44 N/A 19 Hadong std.png Hà Đông Thanhtung std.png Thanh Tùng
12-4 VnB Prime Tournament (KODE5) Garena VPT 400$ 40 ChuyLonglogo std.png Chùy Lông Thuyloi std.png Thủy Lợi
1-3 Master of Spring 2009 Spring Aoe Champion Series 2,000,000 25 Hadong std.png Hà Đông SongLonglogo std.png Song Long

2008

Tháng Tên giải đấu Series Giải thưởng T# Vô địch Á quân
23-12 AOE Hà Đông mở rộng lần 1 Tou 2006.png 44 có bơm 1,500,000 19 SongLonglogo std.png Song Long Hadong std.png Hà Đông
12-10 AOE Xây Dựng mở rộng lần 1 Tou 2006.png 44 có bơm 2,000,000 Xaydung std.png Xây dựng Hadong std.png Hà Đông
8-9 ĐH Công Nghiệp mở rộng lần 1 Tou 2006.png 44 có bơm 2,000,000 14 Chim Lợn Thanhtung std.png Thanh Tùng EC
31-8 Master of Autumn 2008 Autumn Aoe Champion Series N/A 10 Dqh std.png D.Q.Hàm Hadong std.png Hà Đông
22-6 Dương Quảng Hàm lần 2 Tou 2006.png 44 có bơm 2,000,000 12 Dqh std.png D.Q.Hàm Xaydung std.png Xây dựng
1-4 Dương Quảng Hàm lần 1 Tou 2006.png 44 có bơm 1,000,000 17 Dqh std.png D.Q.Hàm Xaydung std.png Xây dựng 1
2-3 Miền Bắc lần 2 Miền Bắc Miền Bắc N/A 14 AOE Sung Sướng Xaydung std.png Xây dựng

2007

Tháng Tên giải đấu Series Giải thưởng T# Vô địch Á quân
28-10 Netviet Empires Sunday Net Viet Sunday series Netviet Empires Sunday 1,000,000 AOE Sung Sướng Tamgiacbk std.png Tam Giác BK
23-9 Netviet Empires Sunday Net Viet Sunday series Netviet Empires Sunday 1,000,000 Dqh std.png D.Q.Hàm N/A
2-3 Miền Bắc lần 1 Miền Bắc Miền Bắc N/A 10 Tohieu std.png Tô Hiệu AOE 4 Child

2006

Tháng Tên giải đấu Series Giải thưởng T# Vô địch Á quân
23-9 Championship FreeGames II Tou 2006.png 44 Tự Do 2,000,000 16 Tohieu std.png Tô Hiệu Tamgiacbk std.png Tam Giác BK
1-9 FSO: YoungLeaderShip Tou 2006.png 44 Tự Do 300,000 16 NetproIT std.png Netpro IT 1 Quán Bà Lý
Advertisement