FANDOM


Hệ thống giải đấu giao hữu Việt Trung. Sau đây là những giải đấu được tổ chức với thành phần tham dự là game thủ hai nước Việt Nam - Trung Quốc

Ngoài ra, giải đấu Hà Nội Open 5 được tổ chức tháng 1 năm 2016 tại Hà Nội cũng có khách mời là đoàn AOE Trung Quốc

Thành tích

Việt Trung 2017

Nội dung Giải thưởng (VND) P/T# Gold Silver Bronze
Solo Random 15,000,000 16Vn std 16China std ThaiBinhlogo std Hồng Anh Bibi std Gunny Gtv1 std No1
Hn std Hoàng Mai Nhi
Solo Shang thuần tiễn 15,000,000 16Vn std 16China std Gtv1 std CSDN China std Thần Long China std Tiểu Thủy Ngư
China std Chiến Tướng
Solo Assyrian 15,000,000 16Vn std 16China std China std Thần Long Gtv1 std No1 Skyredlogo std hehe
Gtv1 std CSDN
2vs2 Shang thuần tiễn 20,000,000 8Vn std 8China std Vn std CSDN+BiBi China std Thần Long+ Thủy Ngư China std T.T. Hiệp+ Minh Nhật
China std Đổ Thánh+ Hoa Ca
2vs2 Shang tự do 20,000,000 8Vn std 8China std Pow std Hồng Anh+ hehe Bibi std BiBi+Gunny Hn std Quýt+Vanelove
Hn std HMN+Tutj
3vs3 Deathmatch 30,000,000 6Vn std 4China std Gtv1 std GameTV Plus China std Trung Quốc 1 Thanhhoa std Thanh Hóa 1
China std Trung Quốc 2
4vs4 Random d3kt 40,000,000 6Vn std 2China std Hn std Hà Nội Bibi std BiBi Club ThaiBinhlogo std Thái Bình
Aoe360 std AOE360

Quảng Đông Open 2016

Nội dung #P Gold Silver Bronze Copper
Đoàn thể 11 team China std
02 team Vn std
China std Vũ Trụ 1
Sơ Luyến
Minh Nhật
Phong Lưu Tình
Bất Liễu Tình
Trần Dịch Tấn
Tạ Đình Phong
Vn std Việt Nam Vàng
Hồng Anh
BiBi
Vanelove
Cam Quýt
Tutj
Vn std Việt Nam Đỏ
CSDN
HMN
hehe
Yugi
Truy Mệnh
Ngô Mạnh Hào
China std Vũ Trụ 2
Phong Thần
Cự Li Ca
Tiểu Hắc Mã
Tiểu Hùng
Tiểu Kiệt
Công Trình Sư
2vs2 Shang thuần tiễn 36 cặp China std
06 cặp Vn std
Vn std Chim Sẻ Đi Nắng
Vn std Hồng Anh
Vn std BiBi
Vn std Cam Quýt
China std Lôi Lão Hổ
China std Tế Tế Lạp
Vn std hehe
Vn std Hoàng Mai Nhi
4vs4 Shang thuần tiễn 15 team China std
03 team Vn std
Vn std Việt Nam 1
Chim Sẻ Đi Nắng
BiBi
Hoàng Mai Nhi
Cam Quýt
Vn std Việt Nam 2
Hồng Anh
Vanelove
hehe
Yugi
China std Thiên Vương 1
Lôi Lão Hổ
Tế Tế Lạp
Tiểu Lâm
Phi Thiên Hổ
China std Tiêu Dao 1
Nhãn Tử
Nông Dân
Tiểu Mãnh Mã
Tiễn Như Vũ
Solo Assyrian 36 China std
12 Vn std
Vn std Chim Sẻ Đi Nắng China std Tạ Đình Phong Vn std Hồng Anh China std Khiêu Khiêu Hổ

Hàng Châu 2016

Nội dung #P Gold Silver Bronze Copper
Solo Shang thuần tiễn 32China std 16Vn std China std Tiểu Thủy Ngư China std Thần Long China std Ngạnh Hán Vn std CSDN
2vs2 Shang thuần tiễn 32China std 16Vn std China std Thần Long
China std Sơ Luyến
Vn std CSDN
Vn std Hồng Anh
China std Bất Liễu Tình
China std Minh Nhật
China std TBD
China std TBD
3vs3 Shang thuần tiễn 33China std 15Vn std China std Thần Long
China std Tiểu Thủy Ngư
China std Đổ Thánh
Vn std CSDN
Vn std Hồng Anh
Vn std BiBi
China std Tiểu Tiểu Hiệp
China std Đại Trù
China std Võ Lực
China std Ngốc Ngốc
China std Tiểu Mã
China std Tiểu Vũ
Solo Random 32China std 16Vn std Vn std CSDN
Vn std Hồng Anh
Vn std BiBi
Vn std TBD
2vs2 Random 32China std 16Vn std Vn std Gunny
Vn std Hồng Anh
Vn std Tiểu Bạch Long
Vn std Vô Thường
Vn std CSDN
Vn std No1
Vn std BiBi
Vn std hehe
Solo Assyrian 32China std 16Vn std Vn std CSDN Vn std Hồng Anh China std Lôi Lão Hổ China std Tiểu Hoa Ca
3vs3 Random Deathmatch 33China std 15Vn std China std Tiểu Toan Thái
China std Tiểu Thủy Ngư
China std Đổ Thánh
Vn std CSDN
Vn std No1
Vn std BiBi
China std Sơ Luyến
China std Nhãn Tử
China std Bất Liễu Tình
China std Mỹ Tịch
China std Tiểu Hoa Ca
China std Tam Phong

Hà Nội Open 5

Nội dung Giải thưởng (VND) P# Gold Silver Bronze
Solo Shang thuần tiễn 10,000,000 20Vn std 12China std China std Sơ Luyến Gtv1 std CSDN China std Bát Bộ
China std Nông Dân
Solo Assyrian 10,000,000 20Vn std 12China std Gtv1 std CSDN China std Nhãn Tử China std Phong Lưu Tình
China std Lôi Lão Hổ
2vs2 Random 15,000,000 20Vn std 12China std Skyredlogo std BiBi+hehe Gtv1 std CSDN+No1 Hn std Vanelove+Quýt
Hn std HMN+Tutj
4vs4 Random 20,000,000 28Vn std 12China std Skyredlogo std Skyred Hn std Hà Nội Gtv1 std GameTV
ThaiBinhlogo std Thái Bình

Việt Trung 2015

Nội dung Giải thưởng (VND) P# Gold Silver Bronze
Solo Shang thuần tiễn 15,000,000 8Vn std 8China std China std Thần Long ThaiBinhlogo std Hồng Anh China std Tiểu Thủy Ngư
Solo Assyrian 15,000,000 8Vn std 8China std Gtv1 std CSDN China std Thần Long Skyredlogo std BiBi
Solo Random 15,000,000 8Vn std 8China std Gtv1 std CSDN ThaiBinhlogo std Vô Thường Skyredlogo std BiBi
2vs2 Shang tự do 25,000,000 8Vn std 8China std ThaiBinhlogo std Hồng Anh+Gunny Gtv1 std CSDN+No1 Hn std HMN+Vanelove
4vs4 Random d3kt 40,000,000 24Vn std 8China std Gtv1 std GameTV Skyredlogo std Skyred Hn std Hà Nội

Quảng Châu Cup 2013

Nội dung Giải thưởng (VND) P# Gold Silver Bronze
Solo Shang hỗn mã TBD China std  Vn std China std Sơ Luyến China std Hồi Ức China std Đại Trù
2vs2 Shang hỗn mã TBD China std  Vn std China std Hoa Ca+Mỹ Tịch China std Hắc Mã+Phong Thần China std Đại Trù+Hồi Ức
3vs3 Random TBD 15China std 12Vn std Vn std Việt Nam 3 Vn std Việt Nam 1 Vn std Việt Nam 2
4vs4 R Shang TBD China std  Vn std China std Ỷ Thiên 2 China std Ỷ Thiên 1 China std Nghĩa Chiến Minh 1

AOE GameTV Lenovo 2011

Nội dung Giải thưởng (VND) P# Gold Silver Bronze
2vs2 Random 5,000,000 14Vn std 08China std China std Sơ Luyến+NTQH Hn std Tutj+Gunny China std Thần Long+Tiểu Mã
China std Tiểu Hiệp+Tiểu Vũ
Solo Shang hỗn mã 5,000,000 08Vn std 08China std China std Sơ Luyến Gtv1 std CSDN China std Ngốc Ngốc
China std Tiểu Hiệp
4vs4 Random 15,000,000 24Vn std 08China std Hn std Hà Nội China std China Blue ThaiBinhlogo std Thái Bình
Truongphat std Trường Phát
Solo Random 5,000,000 08Vn std 08China std China std Shenlong Gtv1 std CSDN Hn std Tutj
Truongphat std meomeo

Nghĩa Chiến Minh Cup 2011

Nội dung Giải thưởng (VND) P# Gold Silver Bronze
Solo Shang hỗn mã TBD 84China std 04Vn std China std Tiểu Hiệp China std Sơ Luyến China std Minh Nhật
Guild war TBD China std Vn std China std TBD China std TBD China std TBD
4vs4 Random TBD 04China std 04Vn std Vn std Việt Nam China std Trung Quốc
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.