FANDOM


[e][h]Hà Nam
Ha Nam backgroud
Thông tin đội game
Quốc gia:
Quản lý:
Nguyễn Văn Đức
Đội trưởng:
Links
InfoboxIcon Facebook InfoboxIcon YouTube
Quá trình hoạt động
Thành lập:
2018
Thành viên vừa chuyển đến:
Khơi dậy đam mê

Hà Nam là team được thành lập từ tháng 4/2018 với các game thủ gốc Hà Nam. Ông bầu của team là Nguyễn Văn Đức

Các thành viên

Đội hình hiện tại :

Đội hình khi mới thành lập (04/2018) :

Quá trình phát triển

Thành tích

Năm 2019

Nguồn

Blog

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.