FANDOM[e][h]Hà Nội Open V
2016 Hanoi open 5
League Information
Đơn vị tổ chức:
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
Vn Vietnam
Format:
Playoffs
Prize pool:
30,000,000 VND
Ngày bắt đầu:
2016-01-15
Ngày kết thúc:
2016-01-17
Những người chiến thắng
Silver Gtv1 std CSDN+No1
Teams
Số lượng team:
16

Giải đấu AOE Hà Nội Open V - Nội dung 2vs2 Random

  • Thi đấu tới hết bán kết trong ngày 15 tháng 1/2016 tại Epic Game Center, Tầng 3 Chợ Hôm, 79 Phố Huế
  • Thi đấu trận chung kết trong ngày 17 tháng 1/2016 tại Epic Game Center

Giải thưởng

Thứ hạng VND Team/Players
Gold 1st ₫15,000,000 Skyredlogo std BiBi+hehe
Silver 2nd ₫10,000,000 Gtv1 std CSDN+No1
SF 3rd-4th ₫5,000,000 Hn std HMN+Tutj
Hn std Vanelove+Quýt

Setting

ĐỜI 3 KHÔNG THÀNH, KHÔNG CHÒI, không bơm
Game: Age of Empires - Rise of Rome Expansion (version 1.0)
Game type: 2vs2
Map size: LARGE
Victory Condition: Conquest
Difficulty: Hardest
Map type: Hill Country
Fixed Position: Yes
Full Tech Tree: No
Reveal Map: No
Starting Condition: Normal
Race: Random

Thể Thức

  • 4 clan HN, GTV, SKY, TB sẽ cử mỗi clan 2 cặp đại diện được đặc cách. Ban tổ chức mời thêm 2 cặp game thủ Việt Nam cùng 6 cặp game thủ của Trung Quốc tham gia thi đấu.

Tham dự

Team Trung Quốc

Game thủ Trung Quốc được mời (06 cặp)
China std Sơ Luyến+Nhãn Tử China std Lôi Lão Hổ+Tế Tế Lạp China std Biaxin+Tiểu Dung Ca China std Nông Dân+Truyền Kỳ
China std Mãnh Mã+Nhãn Tử China std PL Tình+Tiểu Khốc

Team Việt Nam

Game thủ Việt Nam được mời (10 cặp)
Gtv1 std CSDN+No1 Skyredlogo std BiBi+hehe Hn std Vanelove+Quýt ThaiBinhlogo std Gunny+Hồng Anh
Gtv1 std Chipboy+Truy Mệnh Skyredlogo std Yugi+meomeo Hn std HMN+Tutj ThaiBinhlogo std TBL+Vô Thường
Vn std Linda+Dino Haiphong std Khủng Long+Giang DJ

Kết quả

Thể thức: SE Playoffs

Tường thuật

Nguồn

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.