FANDOM[e][h]Hà Nội Open V
2016 Hanoi open 5
League Information
Đơn vị tổ chức:
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
Vn Vietnam
Format:
Vòng bảng
Playoffs
Prize pool:
40,000,000 VND
Ngày diễn ra:
2016-01-16
Những người chiến thắng
Gold Skyredlogo std
Silver Hn std
SF ThaiBinhlogo std
SF Gtv1 std
Teams
Số lượng team:
10

Giải đấu AOE Hà Nội Open V - Nội dung 4vs4 Random

  • Thi đấu trong ngày 16 tháng 1/2016 tại Epic Game Center, tầng 3, Chợ Hôm, 79 Phố Huế

Giải thưởng

Thứ hạng VND Team/Players
Gold 1st ₫20,000,000 Skyredlogo std Skyred
Silver 2nd ₫10,000,000 Hn std Hà Nội
SF 3rd-4th ₫5,000,000 ThaiBinhlogo std Thái Bình
Gtv1 std GameTV

Setting

ĐỜI 3 KHÔNG THÀNH, KHÔNG CHÒI, không bơm
Game: Age of Empires - Rise of Rome Expansion (version 1.0)
Game type: 4vs4
Map size: GIGANTIC
Victory Condition: Conquest
Difficulty: Hardest
Map type: Hill Country
Fixed Position: Yes
Full Tech Tree: No
Reveal Map: No
Starting Condition: Normal
Race: Random

Thể Thức

  • 4 clan HN, GTV, SKY, TB được đặc cách, cùng 3 team Việt Nam được Ban tổ chức mời và 3 team Trung Quốc tham gia

Tham dự

Team Trung Quốc

Team được mời (03)
China std Trung Quốc 1 China std Trung Quốc 2 China std Trung Quốc 3

Team Việt Nam

Team đặc cách (Tứ hùng)
Gtv1 std GameTV Skyredlogo std Skyred ThaiBinhlogo std Thái Bình Hn std Hà Nội
Team khách mời (03)
Aoelogo std Huyền Thoại Haiphong std Hải Phòng Aoelogo std Bắc Giang

Đội hình

Skyred
Skyred logo
 Yugi  
 meomeo  
 BiBi  
 hehe  
[Ẩn/Hiện đội hình]
Hà Nội
Ha Noi logo
 HMN  
 Vane Love  
 Tutj  
 Quýt  
 Xi măng  
[Ẩn/Hiện đội hình]
GameTV
Gametv logo
 CSDN  
 ChipBoy  
 Truy Mệnh  
 No1  
[Ẩn/Hiện đội hình]
Thái Bình
Thaibinh logo
 TBL  
 Hồng Anh  
 Super Cu  
 Vô Thường  
[Ẩn/Hiện đội hình]


Bắc Giang
Team Unknown
 Sơn BG  
 Cường BG  
 Thiên Mệnh  
 Hùng Gold  
[Ẩn/Hiện đội hình]
Huyền Thoại
Team Unknown
 Linda  
 Xman  
 Long Thiếu Gia  
 Dinosaur  
[Ẩn/Hiện đội hình]
Hải Phòng
Haiphong logo
 Hào  
 Giang DJ  
 Khủng Long  
 No name  
[Ẩn/Hiện đội hình]
China Roma 1
Flag China
 Sơ Luyến  
 Nhãn Tử  
 Bát Bộ  
 Tế Tế Lạp  
[Ẩn/Hiện đội hình]
China Roma 2
Flag China
 Mãnh Mã  
 Lôi Lão Hổ  
 Tiểu Khốc  
 Phong Lưu Tình  
[Ẩn/Hiện đội hình]
China Roma 3
Flag China
 Biaxin  
 Nông Dân  
 Truyền Kỳ  
 Tiểu Dung Ca  
[Ẩn/Hiện đội hình]

Kết quả

Vòng Bảng

  • 10 đội chia 2 bảng thì đấu vòng tròn một lượt (BO5) chọn hai đội nhất nhì mỗi bảng vào thi đấu bán kết.
Bảng B lrthread
1. Skyredlogo std Skyred 4-0-0 12-312p
2. Gtv1 std GameTV 3-0-1 11-49p
3. Haiphong std Hải Phòng 2-0-1 8-66p
4. China std Trung Quốc 3 1-0-3 3-93p
5. China std Trung Quốc 2 0-0-4 0-120p
Kết quả
15/01/2016 - 09:30 SGT
Hải Phòng Haiphong std 1 3 Gtv1 std GameTV
Skyred Skyredlogo std 3 0 China std Trung Quốc 2
Skyred Skyredlogo std 3 2 Gtv1 std GameTV
Hải Phòng Haiphong std 3 0 China std Trung Quốc 3
GameTV Gtv1 std 3 0 China std Trung Quốc 2
Skyred Skyredlogo std 3 0 China std Trung Quốc 3
GameTV Gtv1 std 3 0 China std Trung Quốc 3
Hải Phòng Haiphong std 3 0 China std Trung Quốc 2
Trung Quốc 2 China std 0 3 China std Trung Quốc 3
Skyred Skyredlogo std 3 1 Haiphong std Hải Phòng

Playoffs

Bán kết (BO7)
Hn std Hà Nội
4
Gtv1 std GameTV
3
Skyredlogo std Skyred
4
ThaiBinhlogo std Thái Bình
0
Chung kết (BO7)
Hn std Hà Nội
1
Skyredlogo std Skyred
4

Tường thuật

Nguồn

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.