FANDOM[e][h]Hà Nội Open VI
2017 Hanoi Open 6 new
League Information
Đơn vị tổ chức:
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
Vn Vietnam
Format:
Vòng bảng
Playoffs
Prize pool:
140,000,000 VND
Ngày bắt đầu:
2017-12-27
Ngày kết thúc:
2017-12-30
Những người chiến thắng
Gold Gtv1 std
Silver Bibi std
Bronze Hn std
Copper Skyredlogo std
Teams
Số lượng team:
17

Giải đấu AOE Hà Nội Open VI - Nội dung 4vs4 Random

  • Vòng bảng đến bán kết thi đấu trong ngày 29/12/2017
  • Chung kết thi đấu trong ngày 30/12/2017
  • Địa điểm: Cyzone Esport Center - Số 01 Võ Thị Sáu - Thanh Nhàn - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Giải thưởng

Thứ hạng VND Team/Players
Gold 1st ₫25,000,000 Gtv1 std GameTV
Silver 2nd ₫10,000,000 Bibi std BiBi Club
Bronze 3rd ₫5,000,000 Hn std Hà Nội 1
Copper 4th - Skyredlogo std Skyred

Setting

ĐỜI 3 KHÔNG THÀNH, KHÔNG CHÒI, không bơm
Game: Age of Empires - Rise of Rome Expansion (version 1.0)
Game type: 4vs4
Map size: GIGANTIC
Victory Condition: Conquest
Difficulty: Hardest
Map type: Hill Country
Fixed Position: Yes
Full Tech Tree: No
Reveal Map: No
Starting Condition: Normal
Race: Random

Thể Thức

  • 5 clan HN, GTV, SKY, TB, BBC được chọn 4 team làm hạt giống 4 bảng, 3 team Trung Quốc tham gia sẽ không nằm chung bảng

Tham dự

Team Trung Quốc

China std Trung Quốc 1
(Hồng đội)
China std Trung Quốc 2
(Lam đội)
China std Trung Quốc 3
(Bạch đội)

Team Việt Nam

Gtv1 std GameTV Skyredlogo std Skyred ThaiBinhlogo std Thái Bình Hn std Hà Nội 1
(Hà Nội Blue)
Bibi std BiBi Club Aoe360 std AOE 360 1 Aoe360 std AOE 360 2 Hn std Hà Nội 2
(Hà Nội White)
Namdinh std Nam Định Hanam std Hà Nam Aoelogo std Sài Gòn Aoelogo std AE Hà Nội
Aoelogo std AE Lê Thanh Nghị Aoelogo std 164 Lê Thanh Nghị

Đội hình

GameTV
Gametv logo
 CSDN  
 ChipBoy  
 Mạnh Hào  
 No1  
[Ẩn/Hiện đội hình]
BiBi Club
Bibi logo
 BiBi  
   
 Tiểu Màn Thầu  
 U97  
 Gunny  
[Ẩn/Hiện đội hình]
Hà Nội 1
Ha Noi logo
 HMN  
 Vane Love  
 Xi măng  
 Cam Quýt  
[Ẩn/Hiện đội hình]
Hà Nội 2
Ha Noi logo
 Tutj  
 Tễu  
 Xuân Thứ  
 Kinh Kong  
[Ẩn/Hiện đội hình]
Skyred
Skyred logo
 Yugi  
 meomeo  
 Hoàng CN  
 hehe  
 Hữu Nhã  
[Ẩn/Hiện đội hình]
Thái Bình
Thaibinh logo
 Truy Mệnh  
 Hồng Anh  
 9x Công  
 Vô Thường  
[Ẩn/Hiện đội hình]
Sài Gòn
Team Unknown
 Vany  
 Cung tuyển  
 Cân 3  
 Noname  
[Ẩn/Hiện đội hình]
AOE 360 1
Aoe360 logo
 Tú Xuất  
 Tây Độc  
 Đồng Tà  
 Tây Cuồng  
[Ẩn/Hiện đội hình]
AOE 360 2
Aoe360 logo
 Phúc xk  
 Hồng Hài Nhi  
 Đỗ Văn Đạt  
 Mèo Con 9x  
[Ẩn/Hiện đội hình]
Nam Định
Nam Dinh logo
 Exciter  
 Tùng Anh  
 Nike  
 Kenzz  
[Ẩn/Hiện đội hình]
Hồng Đội
Flag China
 Tiểu Lâm  
 Chiến Tướng  
 Lôi Lão Hổ  
 Tế Tế Lạp  
[Ẩn/Hiện đội hình]
Lam Đội
Flag China
 Nhãn Tử  
 Bát Bộ  
 Tiểu Mãnh Mã  
 Sơ Luyến  
[Ẩn/Hiện đội hình]
Bạch Đội
Flag China
 Trần Dịch Tấn  
 Nông Dân  
 Tiễn Như Vũ  
 Phong Lưu Tình  
[Ẩn/Hiện đội hình]

Kết quả

Vòng bảng

Bảng A
1. Gtv1 std GameTV 3-0
2. Aoe360 std AOE 360 1 2-1
3. Hanam std Hà Nam 1-2
4. China std Trung Quốc 3 0-3
Kết quả
29/12/2017 - 16:00 SGT
Hà Nam Hanam std 0 3 Aoe360 std AOE 360 1
GameTV Gtv1 std 3 0 China std Trung Quốc 3
GameTV Gtv1 std 3 0 Hanam std Hà Nam
AOE 360 1 Aoe360 std 3 0 China std Trung Quốc 3
GameTV Gtv1 std 3 1 Aoe360 std AOE 360 1
Hà Nam Hanam std 3 1 China std Trung Quốc 3
Bảng B
1. Bibi std BiBi Club 3-0
2. Hn std Hà Nội 2 2-1
3. Aoelogo std AE Lê Thanh Nghị 1-2
4. China std Trung Quốc 2 0-3
Kết quả
29/12/2017 - 16:00 SGT
Hà Nội 2 Vec std 3 0 Aoelogo std AE LTN
BiBi Club Bibi std 3 0 China std Trung Quốc 2
BiBi Club Bibi std 3 1 Aoelogo std AE LTN
Hà Nội 2 Vec std 3 0 China std Trung Quốc 2
BiBi Club Bibi std 3 2 Hn std Hà Nội 2
Aoelogo std AE LTN 3 1 China std Trung Quốc 3
Bảng C
1. Hn std Hà Nội 1 3-1
2. ThaiBinhlogo std Thái Bình 2-1
3. Aoe360 std AOE 360 2 1-2
4. Aoelogo std AE Hà Nội 0-3
Kết quả
29/12/2017 - 16:00 SGT
AOE 360 2 Aoe360 std 3 0 Aoelogo std AE Hà Nội
Hà Nội 1 Vec std 3 2 ThaiBinhlogo std Thái Bình
Hà Nội 1 Vec std 3 0 Aoelogo std AE Hà Nội
Thái Bình ThaiBinhlogo std 3 0 Aoe360 std AOE 360 2
Hà Nội 1 Vec std 3 0 Aoe360 std AOE 360 2
AE Hà Nội Aoelogo std 0 3 ThaiBinhlogo std Thái Bình
Bảng D
1. Skyredlogo std Skyred 4-0
2. Aoelogo std Sài Gòn 3-1
3. Namdinh std Nam Định 1-2
3. Aoelogo std 164 Lê Thanh Nghị 1-2
5. China std Trung Quốc 1 0-4
Kết quả
29/12/2017 - 16:00 SGT
Skyred Skyredlogo std 3 0 China std Trung Quốc 1
Skyred Skyredlogo std 3 0 Aoelogo std Sài Gòn
146 LTN Aoelogo std 1 3 Skyredlogo std Skyred
Skyred Skyredlogo std 3 2 Namdinh std Nam Định
146 LTN Aoelogo std 2 3 Aoelogo std Sài Gòn
Nam Định Namdinh std 1 3 Aoelogo std Sài Gòn
Trung Quốc 1 China std 0 3 Aoelogo std Sài Gòn
Nam Định Namdinh std 3 0 China std Trung Quốc 1
146 LTN Aoelogo std 3 2 China std Trung Quốc 1
Nam Định Namdinh std 0 0 Aoelogo std 146 LTN

Playoffs

Tứ kết
Gtv1 std GameTV
3
Vec std Hà Nội 2
1
Hn std Hà Nội 1
3
Aoelogo std Sài Gòn
0
Bibi std BiBi Club
3
Aoe360 std AOE360
2
Skyredlogo std Skyred
3
ThaiBinhlogo std Thái Bình
2
Bán kết
Gtv1 std GameTV
4
Hn std Hà Nội 1
1
Bibi std BiBi Club
4
Skyredlogo std Skyred
1
Chung kết
Gtv1 std GameTV
5
Bibi std BiBi Club
2
Tranh 3/4
Hn std Hà Nội 1
5
Skyredlogo std Skyred
1

Tường thuật

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.