FANDOM[e][h]Hà Nội Open VII
2018 Hanoi Open 7
League Information
Đơn vị tổ chức:
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
Vn Vietnam
Format:
Vòng bảng
Playoffs
Prize pool:
80,000,000 VND
Ngày bắt đầu:
2018-12-28
Ngày kết thúc:
2018-12-30
Những người chiến thắng
Gold Bibi std
Silver Gtv1 std
SF ThaiBinhlogo std
SF Skyredlogo std
Teams
Số lượng team:
10

AOE Hà Nội Open 7 - nội dung 4vs4 Random

Giải thưởng

Thứ hạng VND Team/Players
Gold 1st ₫25,000,000 Bibi std BiBi Club
Silver 2nd ₫15,000,000 Gtv1 std GameTV
SF 3rd-4th ₫10,000,000 ThaiBinhlogo std Thái Bình
Skyredlogo std Skyred

Setting

ĐỜI 3 KHÔNG THÀNH, KHÔNG CHÒI, không bơm
Game: Age of Empires - Rise of Rome Expansion (version 1.0)
Game type: 4vs4
Map size: GIGANTIC
Victory Condition: Conquest
Difficulty: Hardest
Map type: Hill Country
Fixed Position: Yes
Full Tech Tree: No
Reveal Map: No
Starting Condition: Normal
Race: Random

Đội hình

BiBi Club
Bibi logo
 BiBi  
 Dương Còi  
 Tiểu Màn Thầu  
 Beo  
[Ẩn/Hiện đội hình]
GameTV
Gametv logo
 CSDN  
 U98  
 Mạnh Hào  
 G Ver  
[Ẩn/Hiện đội hình]
Skyred
Skyred logo
 Yugi  
 hehe  
 KenZ  
 It War  
[Ẩn/Hiện đội hình]
Thái Bình
Thaibinh logo
 Truy Mệnh  
 Hồng Anh  
 9x Công  
 U97  
[Ẩn/Hiện đội hình]
Sài Gòn New
Sai Gon new logo
 Noname  
 Tú Xuất  
 Sang Club  
 Tịnh Văn  
[Ẩn/Hiện đội hình]
Hà Nội
Ha Noi logo
 Cam Quýt  
 Xuân Thứ  
 Xi măng  
   
[Ẩn/Hiện đội hình]
6699
6699 logo
 Chipboy  
 Sáng Cola  
 Anh Hào  
 Nam Sociu  
[Ẩn/Hiện đội hình]
Nghệ An
AOE NA logo
 No1  
 Vô Thường  
 Không Được Khóc  
 Tùng Anh  
[Ẩn/Hiện đội hình]
Hà Nam
Ha Nam logo
 Hoàng Mai Nhi  
 Vane Love  
 Văn Nhất  
 Tễu  
[Ẩn/Hiện đội hình]
AOE360
Aoe360 logo
 Kysot  
 Test  
 Cuti  
 Thanh  
[Ẩn/Hiện đội hình]

Thể thức

  • Chia 2 bảng, đánh vòng tròn 1 lượt chọn 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào vòng playoffs
  • Bán kết chạm 4, chung kết chạm 5

Kết quả

Vòng bảng

Bảng A
1. Skyredlogo std Skyred 4-1 12-6
2. ThaiBinhlogo std Thái Bình 3-2 12-7
3. Hn std Hà Nội 3-2 10-7
4. 6699 std 6699 3-2 9-9
5. Aoenghean std Nghệ An 2-3 9-9
6. Aoe360 std AOE360 0-5 1-15
Kết quả
29/12/2018 - 10:00 SGT
AOE360 Aoe360 std 0 3 Hn std Hà Nội
Thái Bình ThaiBinhlogo std 2 3 6699 std 6699
Nghệ An Aoenghean std 2 3 Skyredlogo std Skyred
6699 6699 std 0 3 Aoenghean std Nghệ An
Skyred Skyredlogo std 3 1 Aoe360 std AOE360
Hà Nội Hn std 3 1 ThaiBinhlogo std Thái Bình
Skyred Skyredlogo std 3 0 6699 std 6699
Nghệ An Aoenghean std 0 3 Hn std Hà Nội
AOE360 Aoe360 std 0 3 ThaiBinhlogo std Thái Bình
Thái Bình ThaiBinhlogo std 3 1 Aoenghean std Nghệ An
Hà Nội Hn std 0 3 Skyredlogo std Skyred
6699 6699 std 3 0 Aoe360 std AOE360
Skyred Skyredlogo std 0 3 ThaiBinhlogo std Thái Bình
AOE360 Aoe360 std 0 3 Aoenghean std Nghệ An
6699 6699 std 3 1 Hn std Hà Nội
Bảng B
1. Bibi std BiBi Club 3-0 9-2
2. Gtv1 std GameTV 2-1 8-3
3. Hanam std Hà Nam 1-2 3-8
4. Saigonnew std Sài Gòn New 0-3 2-9
Kết quả
29/12/2018 - 10:00 SGT
Sài Gòn New Saigonnew std 2 3 Hanam std Hà Nam
BiBi Club Bibi std 3 2 Gtv1 std GameTV
Sài Gòn New Saigonnew std 0 3 Bibi std BiBi Club
GameTV Gtv1 std 3 0 Hanam std Hà Nam
BiBi Club Bibi std 3 0 Hanam std Hà Nam
GameTV Gtv1 std 3 0 Saigonnew std Sài Gòn New

Playoffs

Bán kết
Skyredlogo std Skyred
1
Gtv1 std GameTV
4
Bibi std BiBi Club
4
ThaiBinhlogo std Thái Bình
3
Chung kết
Gtv1 std GameTV
4
Bibi std BiBi Club
5

Liên kết

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.