FANDOM


Sử dụng wiki tương tự viết bài trên diễn đàn, bạn cấn một ít kiến thức về code (wiki, html)

Muốn cung cấp bài viết lên trang wiki:

Bước 1: bạn đăng ký/ đăng nhập một tài khoản; 

Bước 2: Trở lại trang wiki deche; Chọn nút Đóng góp góc phải màn hình; Chọn tiếp Tạo Trang;

Bước 3: Nhập nội dung bài viết, Lưu

Sau đó mình sẽ sắp xếp bài viết của bạn vào các mục con hợp lý


Học bảng mã nhanh: https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BB%A3_gi%C3%BAp:H%E1%BB%8Dc_wiki_nhanh