FANDOM[e][h]Hiệp Hội La Mã
罗马协会
HHLM logo
Thông tin đội game
Quốc gia:
Quản lý:
Links
InfoboxIcon Homepage
Quá trình hoạt động
Thành lập:
2/2015

Hiệp Hội La Mã (罗马协会) - thành lập tháng 2/2015, dưới sự quản lý của Tam Quốc_Lưu Bị. Tháng 11/2015, Hiệp hội đã nhận lời mời và tham dự giải đấu AOE Việt Trung 2015. Tháng 5/2016, Hiệp hội đã tổ chức thành công giải đấu AOE Trung Việt 2016 tại Hàng Châu.

Một số game thủ thuộc Hiệp hội

Thành viên

Danh sách 59 thành viên của Hiệp hội (tính đến tháng 2-2016). Đây là những ông bầu, nhà tài trợ cho hoạt động của Hiệp hội

 1. 刘备 Lưu Bị
 2. 雨青青 Vũ Thanh Thanh
 3. 可乐 Khả Nhạc
 4. 老干部 Lão Cán Bộ
 5. 神龙 Thần Long
 6. 解说小马哥 Tiểu Mã Ca
 7. 咪小马 Mễ Tiểu Mã
 8. 黑白 Hắc Bạch
 9. 咪咪阿佳 Mễ Mễ Á Giai
 10. 三合泰 Tam Hiệp Thái
 11. 小帅 Tiểu Súy
 12. 浪高 Lãng Cao
 13. 凯文 Khải Vấn
 14. 凯越 Khải Việt
 15. 香帅 Hương Súy
 16. 秋风 Thu Phong
 17. 无心伤害 Vô Tâm Thương Hại
 18. 麻哥 Ma Ca
 19. 茅台 Mao Đài
 20. 动情 Động Tình
 21. 屌丝王 Điểu Ti Vương
 22. 收数 Thu Số
 23. 宝马 Bảo Mã
 24. 菜龙 Thái Long
 25. 天下游 Thiên Hạ Du
 26. 三少 Tam Thiếu
 27. 华烨 Hoa Diệp
 28. 杜康 Đỗ Khang
 29. 土豪 Đỗ Hào
 30. 千年柱米虫 Thiên Niên Trú Mễ Trùng
 31. 笨笨 Bổn Bổn
 32. 流年 Lưu Niên
 33. 4坏 4 Phôi
 34. 一剑封喉 Nhất Kiếm Phong Hầu
 35. 醉帅 Túy Súy
 36. 十九号 Thập Cửu Hào
 37. 风清扬 Phong Thanh Dương
 38. 毛爹 Mao Đà
 39. 牛牛 Ngưu Ngưu
 40. 宝少 Bảo Thiếu
 41. 醉少 Túy Thiếu
 42. 永生益达 Vĩnh Sinh Ích Đạt
 43. 昏君 Hôn Quân
 44. 圣战惊艳 Thánh Chiến Kinh Diễm
 45. 圣战老二 Thánh Chiến Lão Nhị
 46. 前夜 Tiền Dạ
 47. 陈雨 Trần Vũ
 48. 山枫 Sơn Phong
 49. 上海老吴 Thượng Hải Lão Ngô
 50. 激情舞动 Kích Tình Vũ Động
 51. 不了情 Bất Liễu Tình
 52. 小华哥 Tiểu Hoa Ca
 53. 垃圾中的战斗机 Lạp Sắc Trung Đích Chiến Đấu Cơ
 54. 轨迹 Minh Nhật
 55. 浙盟我最狂 Chiết Minh Ngã Tối Cuồng
 56. 赌圣 Đổ Thánh
 57. 硬汉 Ngạnh Hán
 58. 小水鱼 Tiểu Thủy Ngư
 59. 小小侠 Tiểu Tiểu Hiệp

Nguồn

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.