FANDOM[e][h]Kích Tình Tuế Nguyệt 激情岁月
Flag China
Thông tin đội game
Quốc gia:
Đội trưởng:
Quá trình hoạt động
Thành lập:
tbd

Một team lớn của Trung Quốc với rất nhiều hảo thủ

Thành viên

1. Thần Long 神龙

- Dụng Vẫn Phong Thành 用吻封缄

- 星丰claymore

- Điểm điểm Nhiệt 激情点点热

- Tân Mã Đường Thiên Ngoại Hữu Thiên 新马堂_天外有天

- Thám Hoa Đại Kiếm - 探花 大剑

No1 không phải nói nhiều về anh

2. Kích Tình Quần Ma 激情群魔

Phản Hắc 反黑

Chủ Guild.

Sở trường tiễn mã

3. Kích Tình Tuế Nguyệt Phi Phàm 激情岁月非凡

Thánh Chiến Ngộ Không 圣战 悟空 .

Một trong 10 thanh đại kiếm AOE China.Cũng là 1 trong 4 tứ đại ẩn giả. Không hiểu sao ko có tên trong Top 20 chắc tại nhiều nhân tài quá Sở trường Lạc đà, Tiễn mã

4. Kích Tình Tuế Nguyệt Tiểu Vũ 激情岁月小雨

Tinh Mộng Mông Lung Tế Vũ 星梦朦胧细雨

- Tân Mã Đường Tiểu Tiểu Vũ 新马堂_小小雨

Hạng 15. Tiểu Vũ càng ngày đánh càng hay.Ở Tâm Vũ Cúp 2009 anh lọt vào top 8. Năm 2010 vô địch Đồ Long cúp cùng với shenlong và Tiểu Tiểu Hiệp. Vừa rồi giành hạng 3 Thái Minh Cúp với Kích Tình 3.

Gần đây nhất vô địch Long Chiến Minh cúp lần 1. Á Quân Long Chiến Minh cúp lần 2.

Sở trường tiễn mã

5. Kích Tình Tuế Nguyệt Tiểu Mã 激情岁月小马

- Chủ Lực Mã 主力马

- Tân Mã Đường Tiểu Tiểu Mã 新马堂_小小马

- Tân Mã Đường Mán Hậu Danh Nhân 新马堂_幕后名人

- Ở Đồ Long Cúp 2010 lấy tên là Tân Mã Đường Nhân Ngoại Hữu Nhân 新马堂_人外有人

Hạng 17 cũng đang có phong độ cao.cùng Tiểu Vũ giành hạng 3 Thái Minh cúp.

Cùng Kích Tình giành giải nhất Chiến Minh cúp lần 1.

Á Quân Long Chiến Minh cúp lần 2.

Sở trường tiễn mã

6. Kích Tình Tuế Nguyệt Hý Thủy Kinh Phong 激情岁月戏水惊风

Dương Kiều Cần Lao Nông Dân 杨桥★ 勤劳农民

- Nông Tử 农仔

7.Kích Tình Tuế Nguyệt Tiếu Dung Ca 激情岁月笑容哥

Ỷ Thiên Băng Thần 倚天_冰神 - Dương Kiều Hoàng Đế 杨桥★皇帝

- Đồ long U U Thuyền 屠龙_幽幽船

8. Kích Tình Tế Tế Lạp 激情细细粒

Dương Kiều Nhật Nguyệt Tinh Thần 杨桥★日月星辰

9. Kích Tình A Lý Lỗ Nha 激情啊哩噜呀

Thánh Chiến Đóa Đóa 圣战 朵朵

Hạng 20. Sở trường tiễn mã

10. Kích Tình Tuế Nguyệt Nhật Nguyệt Tinh Thần 激情岁月日月星辰

Tân Đế Minh ACE 新帝盟ACE

Quá trình phát triển

Thành tích 

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.