FANDOM


[e][h]Gtv1 std Không Được Khóc
Player Unknown
Thông tin game thủ
Tên:
Hoàng Văn Chương
Ngày sinh:
14/12/1995
Quốc gia:
Quê quán:
Team:
Những nick khác:
Trương IS
Quá trình thi đấu
2016 - nay
KHông Được Khóc hiện đang khoác áo AoE Nghệ An.

Tiểu sử

  • Được phát hiện từ giải đấu AOE Liên Tỉnh 2016 khu vực Quảng Ninh

Link

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.