FANDOM[e][h]La Mã Phục Hưng
Lmph logo
Thông tin đội game
Quốc gia:
Quản lý:
Sơn Lê
Đội trưởng:
Nhà tài trợ:
VEC
Quá trình hoạt động
Thành lập:
01/06/2019


La Mã Phục Hưng là một Clan AoE chuyên nghiệp gồm toàn các game thủ quốc tịch Trung Quốc được thành lập vào ngày 01/06/2019 với 4 thành viên : Sơ Luyến, Nhãn Tử, Nông DânTiểu Lâm.

Các thành viên

Thành tích

Năm 2019
Giải đấu Nội dung Danh hiệu Game thủ
Vietnam Open 2019 2vs2 Shang hỗn mã Silver Sơ Luyến + Tiễn Như Vũ
2vs2 Assyrian Gold Sơ Luyến + Tiễn Như Vũ
Hà Nội Open 8 3vs3 Assyrian Gold Sơ Luyến + LLH + Tiễn Như Vũ
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.