FANDOM


[e][h]Hn std Mỹ Đình
Player My Dinh
Thông tin game thủ
Tên:
Nguyễn .. Phúc
Ngày sinh:
25/6/1989
Quốc gia:
Quê quán:
Team:
Những nick khác:
Mỹ Đình
Vị trí trong team:
Cung
Sở trường:
Random Assy
Links
InfoboxIcon Facebook

Game thủ của clan Hà Nội giai đoạn 2012-2013, cùng Tutj, Hoàng Mai Nhi, Vanelove đạt nhiều danh hiệu.

Tiểu sử

Các team từng thi đấu

Lối chơi

Thành tích

Blog

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.