FANDOM[e][h]China std Ngạnh Hán 硬汉
Player NgachHan
Thông tin game thủ
Tên:
硬汉
Tên (phiên âm):
Ngạnh Hán
Ngày sinh:
1992
Quốc gia:
Sở trường:
Random Shang

Nghĩa Chiến Minh Ngạnh Hán 义战盟硬汉 (hay Ngạch Hán)

Một game thủ trong thành phần đoàn Trung Quốc tham dự AOE Việt Trung 2015, được coi như hậu nhân kiêm đệ tử của Shenlong

Tiểu sử

Lối chơi

Thành tích

Liên kết

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.