FANDOM[e][h]Nghĩa Chiến Minh 义战盟
Flag China
Thông tin đội game
Quốc gia:
Quá trình hoạt động
Thành lập:
tbd

Một guild lớn của Trung Quốc

Thành viên

1. Nghĩa Chiến Minh Đại Trù 义战盟大厨 - Đồ Long Hậu Đạo 屠龙_厚道 - Long Chiến Minh Lô Sâm Bảo 龙战盟卢森堡

Một nhân vật mới nổi của AOE china có thể ví như CSDN của VN giành hạng 4-8 tại Thái Minh Cúp. Hạng 3 tại Long Chiến Minh cúp lần 1 Sở trường tiễn mã

2. Nghĩa Chiến Minh Bùi Dạ 义战盟裴夜 - Hồi Ức 回忆

Hạng 10 Sở trường tiễn mã

3. Nghĩa Chiến Minh Tiểu Tiểu Hiệp 义战盟小小侠 - Kích Tình Ái Mỹ Nhân 激情爱美人

hạng 19 vô địch cá nhân NCM cúp,hạng 3 NCM cúp và hạng 3 Long CHiến Minh cúp lần 2. nằm 2010 vô địch Đồ Long cúp. Sở trường tiễn mã , lạc đà

4. Nghĩa Chiến Minh Huy Huy 义战盟辉辉

SỞ trường tiễn mã

5. Nghĩa Chiến Minh Vinh Vinh 义战盟荣荣

6. Nghĩa Chiến Minh Á Sắt 义战盟亚瑟

7. Nghĩa Chiến Minh Đế Vương TInh 义战盟帝王星

sở trường tiễn mã , lạc đà

cùng với tiểu tiểu hiệp đánh bại Sơ Luyến + Hoa Hoa

8. Nghĩa Chiến Minh Thanh Oa Vương Tử 义战盟青蛙王子

hạng 16 Sở trường tiễn mã

9. Nghĩa Chiến Minh Phiêu Hồng Vương Tử 义战盟飘虹王子

Sở trường lạc đà và hỗn mã

10. Nghĩa Chiến Minh Tinh Nhi 义战盟星儿

11. Nghĩa Chiến Minh Hỏa Xa Đầu 义战盟火车头

Quá trình phát triển

Thành tích 

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.