FANDOM[e][h]Nghĩa Chiến Minh Cup 2011
League Information
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
Cn China
Format:
SE playoffs
Ngày bắt đầu:
2011-10-01
Ngày kết thúc:
2011-10-04
Những người chiến thắng
Gold China std
Silver China std
Bronze China std
Copper China std
Teams
Số lượng team:
tbd

Nghĩa Chiến Minh Cup lần 1 là giải đấu lớn của AOE Trung Quốc trong năm 2011, quy tụ đông đảo các team và game thủ hàng đầu tham gia. Đoàn AOE Việt Nam cũng tham dự với tư cách khách mời của giải


Nguồn

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.