FANDOM[e][h]Nghĩa Chiến Minh Cup 2011
League Information
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
Cn China
Format:
SE playoffs
Ngày bắt đầu:
2011-10-01
Ngày kết thúc:
2011-10-04
Những người chiến thắng
Silver China std
Teams
Số lượng team:
tbd

__ Kết Quả Nội Dung SOLO La Mã GIẢI 4 vs 4 RANDOM

I. Luật D3KT VN, có bơm

VN: Tiểu Bạch Long, Linda, Bắn Chim, Yugi 

TQ: Chiến Tướng, Tiểu Thủy Ngư, Phi Thường, Bianxin

VN thắng: 3 - 0


II. Luật D3CT TQ, có bơm

VN: Tiểu Bạch Long, Linda, Bắn Chim, Yugi 

TQ: Shenlong, Đại Trù, Tiểu Vũ, Tiểu Tiểu Hiệp

VN thắng: 3 - 2

Nguồn

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.