FANDOM[e][h]Nghĩa Chiến Minh Cup 2011
League Information
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
Cn China
Format:
SE playoffs
Ngày bắt đầu:
2011-10-01
Ngày kết thúc:
2011-10-04
Những người chiến thắng
Copper tbd
Players
Số lượng game thủ:
88

Nội dung SOLO La Mã Đệ Nhất Nhân tại Nghĩa Chiến Minh Cúp

Giải thưởng

Thứ hạng VND Team/Players
Gold 1st ₫tbd China std Tiểu Tiểu Hiệp
Silver 2nd ₫tbd China std Sơ Luyến
Bronze 3rd ₫tbd China std Minh Nhật

Setting

Solo Shang thuần tiễn
Game: Age of Empires - Rise of Rome Expansion (version 1.0)
Game type: 1vs1
Map size: LARGE
Victory Condition: Conquest
Difficulty: Hardest
Map type: Hill Country
Fixed Position: Yes
Full Tech Tree: No
Reveal Map: No
Starting Condition: Normal
Race: Shang

Kết quả

Vòng bảng

Bảng A
1. China std Thần Long 2-0 4-1
1. China std Tiểu Dung Ca 2-0 4-1
Kết quả
4/10/2011 - 09:00 SGT
Thần Long China std 2 0 Aoelogo std Thần Khí Trư
Quần Anh Aoelogo std 2 0 Aoelogo std Thổ Phỉ Tử
Chí Tôn Aoelogo std 2 1 Aoelogo std NN Tinh Thần
Dịch Thủy Hàn Aoelogo std 1 2 China std Tiểu Dung Ca
Thần Long China std 2 1 Aoelogo std Quần Anh
Chí Tôn Aoelogo std 1 2 China std Tiểu Dung Ca
Bảng B
1. China std Tiểu Vũ 2-0 4-0
1. China std Hồng Ma 2-0 4-2
Kết quả
4/10/2011 - 09:00 SGT
Tiểu Vũ China std 2 0 Vn std Dino
Hào nhân vật Aoelogo std 1 2 Aoelogo std Ba la tử
Hồng Ma China std 2 1 Aoelogo std Phi Tử
Phi Thiên Hổ Aoelogo std 0 2 Aoelogo std Bát Bộ
Tiểu Vũ China std 2 0 Aoelogo std Ba la tử
Phi Thiên Hổ Aoelogo std 0 2 Aoelogo std Bát Bộ
Bảng C
1. China std Hồi Ức 2-0 4-0
1. China std Đỗ Thánh 2-0 4-2
Kết quả
4/10/2011 - 09:00 SGT
Đại Trù Aoelogo std 0 2 China std Hoa Hoa
Hồi Ức China std 2 0 Aoelogo std Thần Chiến
Ca Thần Aoelogo std 2 0 Aoelogo std Tâm Hoan
Đỗ Thánh China std 2 1 Aoelogo std Tiểu Hoa Ca
Hoa Hoa China std 0 2 China std Hồi Ức
Ca Thần Aoelogo std 1 2 China std Đỗ Thánh
Bảng D
1. China std Minh Nhật 2-0 4-1
1. China std Bân Bân 2-0 4-1
Kết quả
4/10/2011 - 09:00 SGT
Minh Nhật China std 2 1 Aoelogo std Tiểu Mãnh Mã
Cuồng Hải Aoelogo std 0 2 Aoelogo std Thần Binh
Tiêu Sái Aoelogo std 0 2 Aoelogo std Hoàng Hoàng
Đồ Thành Aoelogo std 0 2 China std Bân Bân
Minh Nhật China std 2 0 Aoelogo std Thần Binh
Hoàng Hoàng Aoelogo std 1 2 China std Bân Bân
Bảng E
1. China std Phi Phàm 2-0 4-0
1. China std Bất Liễu Tình 2-0 4-1
Bảng F
1. China std Tiểu Thủy Ngư 2-0 4-1
1. Aoelogo std Phôi Nam Nhân 2-0 4-1
Bảng G
1. China std Tiểu Hắc Mã 2-0 4-0
1. China std Nhạc Nhạc 2-0 4-1
Kết quả
4/10/2011 - 09:00 SGT
Nhãn Tử China std 2 0 Vn std Linda
Tiểu Hắc Mã China std 2 0 China std Quần Ma
Nhị Thiểu Aoelogo std 0 2 China std Nhạc Nhạc
Đế Vương Tinh Aoelogo std 2 0 Aoelogo std Hoàng Hôn
Nhãn Tử China std 0 2 China std Tiểu Hắc Mã
Nhạc Nhạc China std 2 1 Aoelogo std Đế Vương Tinh
Bảng H
1. China std Sơ Luyến 2-0 4-0
1. China std Phiêu Hồng Vương Tử 2-0 4-2

Playoffs


Tứ kết (BO7)
 
 
Bán kết (BO7)
Chung kết (BO9)


Nguồn

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.