FANDOM[e][h]China std Nhãn Tử 眼仔
Player Unknown
Thông tin game thủ
Tên:
眼仔
Tên (phiên âm):
yanzi
Quốc gia:
Những nick khác:
Đồ Long Cửu Âm 屠龙_九阴
Sở trường:
Shang

Thám Hoa Nhãn Tử 探花_眼仔

Một game thủ giao lưu rất sớm với AOE Việt Nam. Nổi tiếng với lối chơi 4A. Anh là thành phần đoàn AOE Trung Quốc tham dự AOE Hà Nội Open 5

Tiểu sử

Lối chơi

Thành tích

Nguồn

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.