FANDOM


Đây là danh sách chuyển nhượng các game thủ giữa các top team.

Khi thêm thông tin, xin vui lòng trích dẫn nguồn xác nhận.

Player transfers


Ngày Player Team cũ Team mới Ref.
06-08-2019 Vn Chipboy 6699 std
Nghean std [1]
15-07-2019 Vn Dương Đại Vĩnh Saigonnew std
Gtv1 std [2]
08-07-2019 Vn Lôi Lão hổ None
Lamaphuchung std [3]
11-04-2019 Vn Trịnh Phi Hùng None
Bibi std [4]
09-04-2019 Vn Nam Sociu 6699 std
Vec std [5]
Vn Kỳ BN Skyredlogo std
Vec std
12-01-2019 Vn Vanelove Hanam std
Vec std [6]
Vn TiTi Bibi std
Vec std
Vn Cam Quýt Vec std
Hanam std
Vn Xi Măng Vec std
Hanam std
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.