Wikia Đế chế Việt Nam
Advertisement
Wikia Đế chế Việt Nam

Đây là danh sách chuyển nhượng các game thủ giữa các top team.

Khi thêm thông tin, xin vui lòng trích dẫn nguồn xác nhận.

Player transfers


Ngày Player Team cũ Team mới Ref.
02-10-2020 Vietnam SangClub Saigonnew std.png
Skyredlogo std.png [1]
10-08-2020 Vietnam Xi Măng Hanam std.png
Hn std.png [2]
Vietnam  Hn std.png
Hanam std.png
09-02-2020 Vietnam Tễu Hanam std.png
6699 std.png [3]
05-02-2020 Vietnam SangClub Saigonnew std.png
6699 std.png [4]
01-10-2019 Vietnam Chim sẻ đi nắng Gtv1 std.png
Sparta std.png [5]
Vietnam U98
Vietnam Mạnh Hào
Vietnam Bùi Phương Nam
18-09-2019 Vietnam Dương Còi Bibi std.png
ThaiBinhlogo std.png [6]
13-09-2019 Vietnam Beo Bibi std.png
Saigonnew std.png
26-08-2019 Vietnam Tutj Hn std.png
Bibi std.png [7]
06-08-2019 Vietnam Chipboy 6699 std.png
Aoenghean std.png [8]
Advertisement