Wikia Đế chế Việt Nam
Advertisement
Wikia Đế chế Việt NamNgày Player Team cũ Team mới Ref.
11-2017 Vietnam Đỗ Xuân Thứ None
Hn std.png [1]
11-2017 Vietnam Kamachi Love None
Skyredlogo std.png [2]
20-07-2017 Vietnam Ngô Mạnh Hào Aoe360 std.png
Gtv1 std.png [3]
Vietnam U98
04-2017 Vietnam Gunny None
Bibi std.png [4]
03-04-2017 Vietnam Truy Mệnh Gtv1 std.png
ThaiBinhlogo std.png [5]
23-03-2017 Vietnam  Hn std.png
Bibi std.png [6]
01-2017 Vietnam Văn Sự None
Aoe360 std.png
Vietnam Phạm Đình Huy
Vietnam Vũ Minh Hùng
Vietnam Đinh Xuân Canh
Vietnam Ngô Mạnh Hào
Advertisement