Wikia Đế chế Việt Nam
Advertisement
Wikia Đế chế Việt NamNgày Player Team cũ Team mới Ref.
20-11-2018 Vietnam  Hanam std.png
Hn std.png [1]
20-11-2018 Vietnam Vanelove Hn std.png
Hanam std.png [2]
Vietnam Văn Nhất
11-11-2018 Vietnam Chipboy None
6699 std.png [3] [4]
Vietnam Anh Hào
Vietnam Sáng Cola
Vietnam Nam Sociu
25-10-2018 Vietnam Chipboy Gtv1 std.png
None [5]
23-10-2018 Vietnam Its War None
Skyredlogo std.png [6]
23-10-2018 Vietnam Exciter None
Aoenghean std.png [7]
Vietnam Không Được Khóc
23-10-2018 Vietnam Tễu ThaiBinhlogo std.png
Hanam std.png [8] [9]
23-10-2018 Vietnam Truy Mệnh None
ThaiBinhlogo std.png [10]
Vietnam U97
22-10-2018 Vietnam Truy Mệnh Quangninh std.png
None [11] [12]
Vietnam U97
Vietnam Không Được Khóc
Vietnam Its War
24-09-2018 Vietnam Dương Đại Vĩnh None
Saigonnew std.png [13]
04-07-2018 Vietnam Ma Làng None
Aoenghean std.png [14]
28-06-2018 Vietnam Ma Làng Saigonnew std.png
None [15] [16]
26-06-2018 Vietnam Ba Giai None
Saigonnew std.png [17]
22-06-2018 Vietnam Tú Xuất Skyredlogo std.png
Saigonnew std.png [18]
21-06-2018 Vietnam Black Aoenghean std.png
None [19] [20]
12-05-2018 Vietnam Truy Mệnh ThaiBinhlogo std.png
Quangninh std.png [21]
Vietnam U97 ThaiBinhlogo std.png
Vietnam Không Được Khóc Gtv1 std.png
Vietnam Its War Gtv1 std.png
Vietnam Thành An None
09-05-2018 Vietnam Tễu Hn std.png
ThaiBinhlogo std.png [22] [23]
03-05-2018 Vietnam Nam Sociu Skyredlogo std.png
Aoenghean std.png [24] [25]
04-2018 Vietnam Hoàng Mai Nhi Hn std.png
Hanam std.png [26]
Vietnam  Bibi std.png
Vietnam Kinh Kong Hn std.png
Vietnam Đỗ Văn Đạt None
Vietnam Minh Trung ThaiBinhlogo std.png
Vietnam Nobi Aoe360 std.png
03-2018 Vietnam Cung Tuyển Sài Gòn
Saigonnew std.png [27]
03-2018 Vietnam Gunny Bibi std.png
Saigonnew std.png
01-03-2018 Vietnam Nam Sociu Thanhhoa std.png
Skyredlogo std.png [28] [29]
28-02-2018 Vietnam No.1 Gtv1 std.png
Aoenghean std.png [30] [31]
28-02-2018 Vietnam Vô Thường ThaiBinhlogo std.png
None [32] [33]
02-2018 Vietnam Vany Nguyễn None
Saigonnew std.png [34] [35]
Vietnam Ma Làng
22-1-2018 Vietnam U97 Bibi std.png
ThaiBinhlogo std.png [36]
Advertisement