FANDOM


[e][h]Vec std Cam Quýt
Player Quyt
Thông tin game thủ
Tên:
Cù Thái Phú
Quốc gia:
Những nick khác:
AV_Phú, Cam Quýt, Quýt
Sở trường:
Random
Quá trình thi đấu
2013 - 2014
2014 - nay

Quýt là một game thủ trẻ được đào tạo từ AOE VIET và được đôn lên đội 1 của Hà Nội

Tiểu sử

Lối chơi

Thành tích