FANDOM
[e][h]AOE Quảng Đông Open 2016
2016 Quang Dong open
League Information
Đơn vị tổ chức:
Vũ Trụ Vô Địch La Mã chiến đội
Nhà tài trợ:
Vũ Trụ Vô Địch La Mã chiến đội
Vũ Trụ Vô Địch TV
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
Cn China
Format:
SE playoffs
Prize pool:
18,000 RMB ~ 60,000,000 VND
Ngày bắt đầu:
2016-10-02
Ngày kết thúc:
2016-10-03
Những người chiến thắng
Players
Số lượng game thủ:
84

Nội dung 2vs2 Shang thuần tiễn của giải đấu AOE Quảng Đông Open 2016

Giải thưởng

Thứ hạng VND ¥  CNY Team/Players
Gold 1st ₫17,000,000 ¥ 5,000 Vn std CSDN+Hồng Anh
Silver 2nd ₫13,400,000 ¥ 4,000 Vn std BiBi+Cam Quýt
Bronze 3rd ₫10,000,000 ¥ 3,000 China std Lôi Lão Hổ+Tế Tế Lạp
Copper 4th ₫6,700,000 ¥ 2,000 Vn std hehe+Hoàng Mai Nhi
5th-8th ₫3,400,000 ¥ 1,000 China std Trần Dịch Tấn+Tạ Đình Phong
China std Sơ Luyến+Phong Lưu Tình
China std Nhãn Tử+Nông Dân
China std Cương Bản+Tiểu Mãnh Mã

Setting

ĐỜI 3 KHÔNG THÀNH, không bơm
Game: Age of Empires - Rise of Rome Expansion (version 1.0)
Game type: 2vs2
Map size: HUGE
Victory Condition: Conquest
Difficulty: Hardest
Map type: Hill Country
Fixed Position: Yes
Full Tech Tree: No
Reveal Map: No
Starting Condition: Normal
Race: Shang

Thể thức

Các game thủ chia cặp đánh 22, loại trực tiếp.
Tổng cộng có 42 cặp tham gia thi đấu

Đội hình

Team Các cặp game thủ
Vũ Trụ China std Sơ Luyến 初恋
China std Phong Lưu Tình 风流情
China std Minh Nhật 明日
China std Bất Liễu Tình 不了情
China std Trần Dịch Tấn 陈奕迅
China std Tạ Đình Phong 谢霆锋
China std Tiểu Kiệt 小杰
China std Tiểu Hùng 小熊
China std Thần Binh 神兵
China std Hưởng Vĩ Xà 响尾蛇
China std Cự Li Ca 距离哥
China std Hồng Khách 红客
China std Tiểu Hắc Mã 小黑马
China std ADC
Thiên Vương China std Lôi Lão Hổ 雷老虎
China std Tế Tế Lạp 细细粒
China std Tiểu Mãnh Hổ 小猛虎
China std Tiểu Lão Hổ 小老虎
China std Tiểu Lâm 小林
China std Phi Thiên Hổ 飞天虎
China std Túy Liễu
China std Bức Chân 逼真
China std Ba Tử波仔
China std Dục Phong Lưu风流
China std Tinh Ca 星哥
China std Long Thành Hổ 龙成虎
China std Thiết Mã 铁马
China std Cửu Đỉnh 九鼎
Liêm Giang China std Tiểu Mã Ca 小马哥
China std Sài Bì 柴皮
China std Hoàng Quan 皇冠
China std Lộ Minh 路明
China std Bất Sửu 不丑
China std Phán Tử 胖子
Tiêu Dao China std Nông Dân 农仔
China std Nhãn Tử 眼仔
China std Tiểu Thiên Sứ
China std Hồng Nhân 红人
China std Thủ Cảm
China std Tịnh Tử Trư 靓仔猪
China std Tiên Hành Giả 先行者
China std Tiễn Như Vũ 箭如雨
Ma Đô China std Cương Bản 钢板
China std Tiểu Mãnh Mã 小猛马
China std Thuấn Gian 瞬间
China std Tinh Anh 精英
Lục Hà China std Kiến Tạo Sư 建造师
China std Công Trình Sư 工程师
China std Ca Thần 歌神
China std Biểu Ca 表哥
China std Châu Nhuận Phát 周润发
China std Lãnh Khốc 冷酷
Động Vật Viên China std Tiểu Tử 小子
China std Hầu Tử 猴子
China std Truyền Kỳ 传奇
China std Tiêm Binh 尖兵
China std Đại Thái Hà 大头虾
China std Tiếu Dung 笑容
Bạo Phong China std Tĩnh Tĩnh Nga 静静鹅
China std Tĩnh Tĩnh Áp 静静鸭
China std Thiếu Niên 少年
China std Vạn Nhân Mê 万人迷
Team khác China std Sơ Kiến
China std Lam Cầu
China std Tiểu Điểu
China std Hậu Hải
China std Tiểu Húc
China std
Việt Nam Vn std CSDN
Vn std Hồng Anh
Vn std HMN
Vn std hehe
Vn std Yugi
Vn std Truy Mệnh
Vn std BiBi
Vn std Cam Quýt
Vn std Tutj
Vn std Vanelove
Vn std Ngô Mạnh Hào
Vn std 

Kết quả

Vòng 1/64
03/10/2016 - 13:00 SGT
Thần Binh+Hưởng Vĩ Xà China std 0 0 China std Túy Liễu+Bức Chân
Tiểu Thiên Sứ+Hồng Nhân China std 0 0 Vn std +Ngô Mạnh Hào
Sài Bì+Tiểu Mã Ca China std 0 0 China std Sơ Kiến+Lam Cầu
TBD+Tiểu Húc China std 0 0 China std Ba Tử+Dục Phong Lưu
Trần Dịch Tấn+Tạ Đình Phong China std 0 0 China std Tiểu Lão Hổ+Tiểu Mãnh Hổ
Kiến Tạo Sư+Công Trình Sư China std 0 0 China std Tiểu Tử+Hầu Tử
Tutj+Vanelove Vn std 0 0 China std Tinh Ca+Long Thành Hổ
Biểu Ca+Ca Thần China std 0 0 China std Tiêm Binh+Truyền Kỳ
Thiết Mã+Cửu Đỉnh China std 0 0 China std Sơ Luyến+Phong Lưu Tình
Nhãn Tử+Nông Dân China std 0 0 China std Lộ Minh+Hoàng Quan
Tiểu Tử+Sói China std 0 0 China std Hồng Khách+Cự Li Ca
Đại Thái+Tiếu Dung China std 0 0 China std Tiểu Lâm+Phi Thiên Hổ
Bất Sửu+Phán Tử China std 0 0 Vn std BiBi+Quýt
Thủ Cảm+Tịnh Tử trư China std 0 0 China std Huy Hoàng+Minh Tế
Tiễn Như Vũ+Tiên Hành Giả China std 0 0 China std ADC+Tiểu Hắc Mã


Live Streams

Nguồn

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.