FANDOM
[e][h]AOE Quảng Đông Open 2016
2016 Quang Dong open
League Information
Đơn vị tổ chức:
Vũ Trụ Vô Địch La Mã chiến đội
Nhà tài trợ:
Vũ Trụ Vô Địch La Mã chiến đội
Vũ Trụ Vô Địch TV
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
Cn China
Format:
SE playoffs
Prize pool:
24,800 RMB ~ 83,000,000 VND
Ngày diễn ra:
2016-10-03
Những người chiến thắng
Players
Số lượng game thủ:
72

Nội dung 4vs4 Shang thuần tiễn của giải đấu AOE Quảng Đông Open 2016

Giải thưởng

Thứ hạng VND ¥  CNY Team/Players
Gold 1st ₫26,700,000 ¥ 8,000 Vn std CSDN+BiBi
HMN+Quýt
Silver 2nd ₫20,000,000 ¥ 6,000 Vn std Hồng Anh+hehe
Yugi+Vanelove
Bronze 3rd ₫13,400,000 ¥ 4,000 China std Lôi Lão Hổ+Tế Tế Lạp
Tiểu Lâm+Phi Thiên Hổ
Copper 4th ₫6,700,000 ¥ 2,000 China std Nhãn Tử+Nông Dân
Tiểu Mãnh Mã+Tiễn Như Vũ
5th-8th ₫4,000,000 ¥ 1,200 China std Sơ Luyến+Bất Liễu Tình
Tạ Đình Phong+Tiểu Hắc Mã
China std Minh Nhật+Phong Lưu Tình
Tiểu Kiệt+Tiểu Hùng
China std Phong Thần+Trần Dịch Tấn
Công Trình Sư+Truyền Kỳ
China std Tiêm Binh+Đại Thái Hà
Lộ Minh+Hoàng Quan

Setting

ĐỜI 3 KHÔNG THÀNH, không bơm
Game: Age of Empires - Rise of Rome Expansion (version 1.0)
Game type: 2vs2
Map size: GIGANTIC
Victory Condition: Conquest
Difficulty: Hardest
Map type: Hill Country
Fixed Position: Yes
Full Tech Tree: No
Reveal Map: No
Starting Condition: Normal
Race: Shang

Thể thức

16/18 team tham gia thi đấu loại trực tiếp.

Đội hình

Team Game thủ
Vũ Trụ 1 China std Sơ Luyến 初恋 China std Bất Liễu Tình 不了情 China std Tạ Đình Phong 谢霆锋 China std Tiểu Hắc Mã 小黑马
Vũ Trụ 2 China std Minh Nhật 明日 China std Phong Lưu Tình 风流情 China std Tiểu Kiệt 小杰 China std Tiểu Hùng 小熊
Vũ Trụ 3 China std Phong Thần 风神 China std Trần Dịch Tấn 陈奕迅 China std Công Trình Sư 工程师 China std Truyền Kỳ 传奇
Vũ Trụ 4 China std Hồng Khách 红客 China std Cự Li Ca 距离哥 China std Phán Tử 胖子 China std Bất Sửu 不丑
Thiên Vương 1 China std Lôi Lão Hổ 雷老虎 China std Tế Tế Lạp 细细粒 China std Tiểu Lâm 小林 China std Phi Thiên Hổ 飞天虎
Thiên Vương 2 China std Tiểu Lão Hổ 小老虎 China std Tiểu Mãnh Hổ 小猛虎 China std Khiêu Khiêu Hổ 跳跳虎 China std Thần Binh 神兵
Thiên Vương 3 China std Ba Tử波仔 China std Huy Huy 辉辉 China std Long Thành Hổ 龙成虎 China std Minh Tế 明仔
Thiên Vương 4 China std Cửu Đỉnh 九鼎 China std Thiết Mã 铁马 China std Sơ Kiến China std Lam Cầu
Tiêu Dao 1 China std Nhãn Tử 眼仔 China std Nông Dân 农仔 China std Tiểu Mãnh Mã 小猛马 China std Tiễn Như Vũ 箭如雨
Tiêu Dao 2 China std Tiên Hành Giả 先行者 China std Hồng Nhân 红人 China std Tiểu Khốc 小酷 China std Tịnh Tử Trư 靓仔猪
Liêm Giang China std Tiểu Mã Ca 小马哥 China std Sài Bì 柴皮 China std Lãnh Khốc 冷酷 China std
Ma Đô China std Cương Bản 钢板 China std Tinh Anh 瞬间 China std Thuấn Gian 精英 China std Tinh Tinh 星星
Lục Hà China std Biểu Ca 表哥 China std Ca Thần 歌神 China std Tiểu Tử 小子 China std Hầu Tử 猴子
Tiêm Binh China std Đại Thái Hà 大头虾 China std Tiêm Binh 尖兵 China std Lộ Minh 路明 China std Hoàng Quan 皇冠
TBD China std Hậu Hải China std China std China std
Việt Nam 1 Vn std CSDN Vn std BiBi Vn std HMN Vn std Cam Quýt
Việt Nam 2 Vn std Hồng Anh Vn std hehe Vn std Yugi Vn std Vanelove
Việt Nam 3 Vn std Tutj Vn std Truy Mệnh Vn std Ngô Mạnh Hào Vn std 

Kết quả

Vòng loại
04/10/2016 - 15:00 SGT
Việt Nam 3 Vn std 3 0 China std Thiên Vương 4
Thiên Vương 1 China std 0 0 China std Lục Hà


Vòng 1/16
China std Thiên Vương 1
China std Vũ Trụ 4
China std Thiên Vương 2
0
China std Vũ Trụ 1
3
China std Vũ Trụ 3
3
China std Tiêu Dao 2
0
China std Liêm Giang
1
Vn std Việt Nam 2
3
China std Tiêu Dao 1
China std Thiên Vương 3
China std TBD
China std Vũ Trụ 2
China std Ma Đô
China std Tiêm Binh
Vn std Việt Nam 3
Vn std Việt Nam 1
w
Tứ kết
China std Thiên Vương 1
China std Vũ Trụ 1
China std Vũ Trụ 3
0
Vn std Việt Nam 2
3
China std Tiêu Dao 1
China std Vũ Trụ 2
China std Tiêm Binh
0
Vn std Việt Nam 1
3
Bán kết
China std Thiên Vương 1
1
Vn std Việt Nam 2
3
China std Tiêu Dao 1
1
Vn std Việt Nam 1
3
Chung kết
Vn std Việt Nam 2
1
Vn std Việt Nam 1
2
Tranh 3/4
China std Thiên Vương 1
2
China std Tiêu Dao 1
1

Live Streams

Nguồn

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.