[e][h]AOE Quảng Đông Open 2016
2016 Quang Dong open.jpg
League Information
Đơn vị tổ chức:
Vũ Trụ Vô Địch La Mã chiến đội
Nhà tài trợ:
Vũ Trụ Vô Địch La Mã chiến đội
Vũ Trụ Vô Địch TV
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
China China
Format:
SE playoffs
Prize pool:
9,500 RMB ~ 32,000,000 VND
Ngày diễn ra:
2016-10-04
Những người chiến thắng
Players
Số lượng game thủ:
48

Nội dung solo Assyrian của giải đấu AOE Quảng Đông Open 2016

Giải thưởng

Thứ hạng VND ¥  CNY Team/Players
Gold.png 1st ₫10,000,000 ¥ 3,000 Vn std.png CSDN
Silver.png 2nd ₫6,700,000 ¥ 2,000 China std.png Tạ Đình Phong
Bronze.png 3rd ₫5,000,000 ¥ 1,500 Vn std.png Hồng Anh
Copper.png 4th ₫3,400,000 ¥ 1,000 China std.png Khiêu Khiêu Hổ
5th-8th ₫1,700,000 ¥ 500 China std.png Tiểu Mãnh Mã
China std.png Lưu Đức Hoa
Vn std.png Truy Mệnh
China std.png Lôi Lão Hổ

Setting

ĐỜI 3 KHÔNG THÀNH, không bơm
Game: Age of Empires - Rise of Rome Expansion (version 1.0)
Game type: 1vs1
Map size: LARGE
Victory Condition: Conquest
Difficulty: Hardest
Map type: Hill Country
Fixed Position: Yes
Full Tech Tree: No
Reveal Map: No
Starting Condition: Normal
Race: Assyrian

Tham dự

Team Player
Vũ Trụ Vô Địch
宇宙
China std.png Sơ Luyến 初恋
China std.png Lưu Đức Hoa
China std.png Phong Thần 风神
China std.png Tạ Đình Phong 谢霆锋
China std.png Tiểu Kiệt 小杰
China std.png Minh Nhật 明日
China std.png Phong Lưu Tình 风流情
Thiên Vương
千王
China std.png Lôi Lão Hổ 雷老虎
China std.png Tế Tế Lạp 细细粒
China std.png Khiêu Khiêu Hổ 跳跳虎
China std.png Tiểu Lão Hổ 小老虎
China std.png Tiểu Mãnh Hổ 小猛虎
China std.png Thần Binh 神兵
China std.png Long Thành Hổ 龙成虎
China std.png Tiểu Lâm 小林
China std.png Ba Tử波仔
China std.png Phi Thiên Hổ 飞天虎
China std.png Minh Tế 明仔
China std.png Cửu Đỉnh 九鼎
China std.png Thiết Mã 铁马
Tiêu Dao
逍遥
China std.png Tiểu Mãnh Mã 小猛马
China std.png Nhãn Tử 眼仔
China std.png Nông Dân 农仔
China std.png Tiễn Như Vũ 箭如雨
China std.png Tịnh Tử Trư 靓仔猪
China std.png Tiên Hành Giả 先行者
China std.png Hồng Nhân 红人
Động Vật Viên
动物园
China std.png Đoàn Dự 段誉
China std.png Hầu Tử 猴子
China std.png Tiểu Tử 小子
China std.png Tiêm Binh 尖兵
China std.png Truyền Kỳ 传奇
Ma Đô
魔都
China std.png Cương Bản 钢板
Liêm Giang
廉江
China std.png Bất Sửu 不丑
Lục Hà
陆河
China std.png Lãnh Khốc 冷酷
Việt Nam Vn std.png CSDN
Vn std.png hehe
Vn std.png Hồng Anh
Vn std.png Vanelove
Vn std.png HMN
Vn std.png Ngô Mạnh Hào
Vn std.png BiBi
Vn std.png Cam Quýt
Vn std.png Yugi
Vn std.png Truy Mệnh
Vn std.png Tutj
Vn std.png 

Kết quả

Chung kết
Tranh 3/4

Live Streams

Nguồn

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.