[e][h]AOE Quảng Đông Open 2016
2016 Quang Dong open.jpg
League Information
Đơn vị tổ chức:
Vũ Trụ Vô Địch La Mã chiến đội
Nhà tài trợ:
Vũ Trụ Vô Địch La Mã chiến đội
Vũ Trụ Vô Địch TV
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
China China
Format:
Chiến đội
SE playoffs
Prize pool:
57,200 RMB ~ 200,000,000 VND
Ngày bắt đầu:
2016-10-01
Ngày kết thúc:
2016-10-02
Những người chiến thắng
Gold.png China std.png Vũ Trụ 1
Silver.png Vn std.png Việt Nam Vàng
Bronze.png Vn std.png Việt Nam Đỏ
Players
Số lượng game thủ:
78

Nội dung đoàn thể (đồng đội) của giải đấu AOE Quảng Đông Open 2016 bao gồm 5 nội dung thi đấu: solo Shang thuần tiễn, solo Shang tự do, 2vs2 Shang thuần tiễn, 2vs2 Shang hỗn mã, 4vs4 Shang thuần tiễn. Các game thủ chia về từng team thi đấu lấy tổng thành tích của team mình, thắng 3/5 nội dung để đi tiếp.

Giải thưởng

Thứ hạng VND ¥  CNY Team/Players
Gold.png 1st ₫67,000,000 ¥ 20,000 China std.png Vũ Trụ 1
Silver.png 2nd ₫50,000,000 ¥ 15,000 Vn std.png Việt Nam Vàng
Bronze.png 3rd ₫30,000,000 ¥ 9,000 Vn std.png Việt Nam Đỏ
Copper.png 4th ₫20,000,000 ¥ 6,000 China std.png Vũ Trụ 2
5th-8th ₫6,000,000 ¥ 1,800 China std.png Động Vật Viên
China std.png Thiên Vương 1
China std.png Thiên Vương 2
China std.png Liêm Giang

Setting

ĐỜI 3 KHÔNG THÀNH, không bơm
Game: Age of Empires - Rise of Rome Expansion (version 1.0)
Game type: Solo Shang, 2vs2 Shang, 4vs4 Shang
Map size: LARGE (solo), HUGE (2vs2), GIGANTIC (4vs4)
Victory Condition: Conquest
Difficulty: Hardest
Map type: Hill Country
Fixed Position: Yes
Full Tech Tree: No
Reveal Map: No
Starting Condition: Normal
Race: Shang

Thể thức

Mỗi chiến đội cử 6 người, đánh 4 nội dung cùng lúc

  • Solo shang thuần tiễn
  • Solo shang tự do không chọc dò
  • 2vs2 shang thuần tiễn
  • 2vs2 shang hỗn mã

Nếu hòa 2-2 đánh tiếp 4vs4 Shang thuần tiễn.
13 team chia thành 4 bảng, đánh vòng tròn chọn đội nhất nhì vào vòng loại trực tiếp.

Đội hình

Team Player
Vũ Trụ Vô Địch 1
宇宙一队
China std.png Sơ Luyến 初恋
China std.png Trần Dịch Tấn 陈奕迅
China std.png Tạ Đình Phong 谢霆锋
China std.png Bất Liễu Tình 不了情
China std.png Minh Nhật 明日
China std.png Phong Lưu Tình 风流情
Vũ Trụ Vô Địch 2
宇宙二队
China std.png Phong Thần 风神
China std.png Tiểu Hắc Mã 小黑马
China std.png Cự Li Ca 距离哥
China std.png Tiểu Hùng 小熊
China std.png Tiểu Kiệt 小杰
China std.png Công Trình Sư 工程师
China std.png Hồng Khách 红客
Thiên Vương 1
千王一队
China std.png Lôi Lão Hổ 雷老虎
China std.png Tế Tế Lạp 细细粒
China std.png Đế Vương Tinh 帝王星
China std.png Tiểu Lão Hổ 小老虎
China std.png Tiểu Lâm 小林
China std.png Tiểu Mãnh Hổ 小猛虎
China std.png Thần Binh 神兵
China std.png Long Thành Hổ 龙成虎
Thiên Vương 2
千王二队
China std.png Hưởng Vĩ Xà 响尾蛇
China std.png Túy Liễu 醉了
China std.png Minh Tế 明仔
China std.png Huy Huy 辉辉
China std.png Bức Chân 逼真
China std.png Phong Lưu 风流
China std.png Phi Thiên Hổ 飞天虎
Thiên Vương 3
千王三队
China std.png Khiêu Khiêu Hổ 跳跳虎
China std.png Thiết Mã 铁马
China std.png Ba Tử波仔
China std.png Lực Ca 力哥
China std.png Mộc Mã木马
China std.png Cửu Đỉnh 九鼎
Ma Đô
魔都
China std.png Cương Bản 钢板
China std.png Tinh Anh 精英
China std.png Quỷ Cước Thất 鬼脚七
China std.png Thuấn Gian 瞬间
China std.png Hà Mễ Nhị Đệ 虾米二弟
China std.png Đại Thái Hà 大头虾
Tiêu Dao
逍遥
China std.png Tiểu Mãnh Mã 小猛马
China std.png Nhãn Tử 眼仔
China std.png Nông Dân 农仔
China std.png Tiễn Như Vũ 箭如雨
China std.png Tịnh Tử Trư 靓仔猪
China std.png Tiên Hành Giả 先行者
China std.png Hồng Nhân 红人
China std.png Tiểu Khốc 小酷
Động Vật Viên
动物园
China std.png Đoàn Dự 段誉
China std.png Hầu Tử 猴子
China std.png Tiểu Tử 小子
China std.png Tiêm Binh 尖兵
China std.png Truyền Kỳ 传奇
China std.png Tiểu Dung Ca 笑容
China std.png Bối Bối Ca 贝贝哥
Liêm Giang
廉江
China std.png Hoàng Quan 皇冠
China std.png Triều Thủy 潮水
China std.png Tiểu Mã Ca 小马哥
China std.png Sài Bì 柴皮
China std.png Bất Sửu 不丑
China std.png Thúy Hoa 翠花
Bạo Phong
暴风
China std.png Lý Tưởng 理想
China std.png Trư Bát Giới 猪八姐
China std.png Tĩnh Tĩnh Nga 静静鹅
China std.png Tĩnh Tĩnh Áp 静静鸭
China std.png Thiếu Niên 少年
China std.png Vạn Nhân Mê 万人迷
Lục Hà
陆河
China std.png Thần Tiên Khách 神仙客
China std.png Đái Điện Đường 带电糖
China std.png Kiến Tạo Sư 建造师
China std.png Biểu Ca 表哥
China std.png Ca Thần 歌神
China std.png Lãnh Khốc 冷酷
Việt Nam Đỏ Vn std.png CSDN
Vn std.png hehe
Vn std.png HMN
Vn std.png Ngô Mạnh Hào
Vn std.png Yugi
Vn std.png Truy Mệnh
Việt Nam Vàng Vn std.png Hồng Anh
Vn std.png Vanelove
Vn std.png BiBi
Vn std.png Cam Quýt
Vn std.png Tutj
Vn std.png 

Kết quả

Vòng bảng

Bảng A lrthread
1. China std.png Thiên Vương 1 2-0-0 8-0 6p
2. China std.png Động Vật Viên 1-0-1 3-6 3p
3. China std.png Lục Hà 0-0-2 2-7 0p
Lượt 1
01/10/2016 - 10:00 SGT
Tiểu Lâm China std.png 3 2 China std.png Đoàn Dự
Thần Binh China std.png 3 1 China std.png Bối Bối Ca
Tế Tế Lạp+Lôi Lão Hổ China std.png 3 0 China std.png Hầu Tử+Tiểu Tử
Đản Tinh+Long Thành Hổ China std.png 3 0 China std.png Truyển Kỳ+Tiêm Binh
Thiên Vương 1 China std.png 4 0 China std.png Động Vật Viên
Lượt 2
01/10/2016 - 10:00 SGT
Tiểu Lâm China std.png 3 0 China std.png Ca Thần
Thần Binh China std.png 3 0 China std.png Biểu Ca
Tế Tế Lạp+Lôi Lão Hổ China std.png 3 0 China std.png Kiến Tạo Sư+Thiết Kế Sư
Đản Tinh+Long Thành Hổ China std.png 3 2 China std.png Thần Tiên Khách+Lãnh Khốc
Thiên Vương 1 China std.png 4 0 China std.png Lục Hà
Lượt 3
01/10/2016 - 15:00 SGT
Ca Thần China std.png 3 2 China std.png Đoàn Dự
Biểu Ca China std.png 1 3 China std.png Bôi Bối Ca
Kiến Tạo Sư+Thiết Kế Sư China std.png 0 3 China std.png Hầu Tử+Tiểu Tử
Thần Tiên Khách+Lãnh Khốc China std.png 0 3 China std.png Tiểu Dung Ca+Tiêm Binh
Lục Hà China std.png 1 3 China std.png Động Vật Viên
Bảng B lrthread
1. China std.png Vũ Trụ 1 3-0-0 10-3 9p
2. Vn std.png Việt Nam Đỏ 2-0-1 8-4 6p
3. China std.png Tiêu Dao 1-0-2 6-6 3p
4. China std.png Thiên Vương 3 0-0-3 0-12 0p
Lượt 1
01/10/2016 - 10:00 SGT
Phong Lưu Tình China std.png 1 3 China std.png Nhãn Tử
Sơ Luyến China std.png 3 1 China std.png Tiểu Mãnh Mã
Trần Dịch Tấn+Tạ Đình Phong China std.png 3 0 China std.png Tiễn Như Vũ+Cương Cương
Bất Liễu Tình+Trần Thế Mỹ China std.png 3 1 China std.png Tịnh Tử Trư+Nông Dân
Vũ Trụ 1 China std.png 3 1 China std.png Tiêu Dao
Lượt 1
01/10/2016 - 10:00 SGT
Khiêu Khiêu Hổ China std.png 0 3 Vn std.png CSDN
Thiết Mã China std.png 0 3 Vn std.png hehe
Ba Tử+Lực Ca China std.png 1 3 Vn std.png HMN+Ngô Mạnh Hào
Mộc Mã+Cửu Đỉnh China std.png 0 3 Vn std.png Yugi+Truy Mệnh
Thiên Vương 3 China std.png 0 4 Vn std.png Việt Nam Đỏ
Lượt 2
01/10/2016 - 13:00 SGT
Nhãn Tử China std.png 0 3 Vn std.png CSDN
Tiên Hành Giả China std.png 0 3 Vn std.png hehe
Nông Dân+Cương Cương China std.png 3 0 Vn std.png HMN+Ngô Mạnh Hào
Tịnh Tử Trư+Tiễn Như Vũ China std.png 2 3 Vn std.png Yugi+Truy Mệnh
Tiêu Dao China std.png 1 3 Vn std.png Việt Nam Đỏ
Lượt 2
01/10/2016 - 13:00 SGT
Phong Lưu Tình China std.png 3 0 China std.png Khiêu Khiêu Hổ
Sơ Luyến China std.png 3 0 China std.png Thiết Mã
Trần Dịch Tấn+Tạ Đình Phong China std.png 3 0 China std.png Ba Tử+Lực Ca
Bất Liễu Tình+Trần Thế Mỹ China std.png 3 0 China std.png Mộc Mã+Cửu Đỉnh
Vũ Trụ 1 China std.png 4 0 China std.png Thiên Vương 3
Lượt 3
01/10/2016 - 15:00 SGT
Phong Lưu Tình China std.png 0 3 Vn std.png CSDN
Sơ Luyến China std.png 0 3 Vn std.png hehe
Trần Dịch Tấn+Tạ Đình Phong China std.png 3 0 Vn std.png HMN+Ngô Mạnh Hào
Bất Liễu Tình+Minh Nhật China std.png 3 2 Vn std.png Yugi+Truy Mệnh
TBD+TBD+TBD+TBD China std.png w 0 Vn std.png TBD+TBD+TBD+TBD
Vũ Trụ 1 China std.png 3 2 Vn std.png Việt Nam Đỏ
Lượt 3
01/10/2016 - 15:00 SGT
Nhãn Tử China std.png 3 2 China std.png Khiêu Khiêu Hổ
Tiểu Mãnh Mã China std.png 3 1 China std.png Thiết Mã
Tiễn Như Vũ+Cương Cương China std.png 3 1 China std.png Ba Tử+Lực Ca
Tịnh Tử Trư+Nông Dân China std.png 3 0 China std.png Mộc Mã+Cửu Đỉnh
Tiêu Dao China std.png 4 0 China std.png Thiên Vương 3


Bảng C lrthread
1. China std.png Vũ Trụ 2 2-0-0 7-2 6p
2. China std.png Thiên Vương 2 1-0-1 3-6 3p
3. China std.png Ma Đô 0-0-2 4-6 0p
Lượt 1
01/10/2016 - 10:00 SGT
Tiểu Hắc Mã China std.png 3 0 China std.png Khiêu Khiêu Hổ
Công Trình Sư China std.png 3 2 China std.png Dục Phong Lưu
Tiểu Hùng+Tiểu Kiệt China std.png 3 1 China std.png Phi Thiên Hổ+Minh Tử
Phong Thần+Cự Li Ca China std.png 3 2 China std.png Huy Huy+Hưởng Vĩ Xà
Vũ Trụ 2 China std.png 4 0 China std.png Thiên Vương 2
Lượt 2
01/10/2016 - 13:00 SGT
Tiểu Hắc Mã China std.png 2 3 China std.png Cương Bản
Công Trình Sư China std.png 1 3 China std.png Thuấn Gian
Tiểu Hùng+Tiểu Kiệt China std.png 3 1 China std.png Quỷ Cước Thất+Tinh Anh
Phong Thần+Cự Li Ca China std.png 3 0 China std.png Đại Đầu Hà+Hà Mễ Nhị Đệ
Phong Thần+Tiểu Hắc Mã China std.png
Tiểu Kiệt+Tiểu Hùng
2 0 China std.png Quỷ Cước Thất+Tinh Anh
Cương Bản+Thuấn Gian
Vũ Trụ 2 China std.png 3 2 China std.png Ma Đô
Lượt 3
01/10/2016 - 16:00 SGT
Khiêu Khiêu Hổ China std.png 2 3 China std.png Cương Bản
Dục Phong Lưu China std.png 3 0 China std.png Thuấn Gian
Phi Thiên Hổ+Minh Tử China std.png 1 3 China std.png Quỷ Cước Thất+Tinh Anh
Huy Huy+Hưởng Vĩ Xà China std.png 3 2 China std.png Đại Đầu Hà+Hà Mể Nhị Đệ
Khiêu Khiêu Hổ+Minh Tử China std.png
Huy Huy+Hưởng Vĩ Xà
2 0 China std.png Vương Bản+Tinh Anh
Thuấn Gian+Đại Đầu Hà
Thiên Vương 2 China std.png 3 2 China std.png Ma Đô
Bảng D lrthread
1. Vn std.png Việt Nam Vàng 2-0-0 7-1 6p
2. China std.png Liêm Giang 1-0-1 5-3 3p
3. China std.png Bạo Phong 0-0-2 0-8 0p
Lượt 1
01/10/2016 - 10:00 SGT
Trư Bát Giới China std.png 0 3 Vn std.png Hồng Anh
Lý Tưởng China std.png 0 3 Vn std.png Vanelove
Tĩnh Tĩnh Nga+Tĩnh Tĩnh Áp China std.png 0 3 Vn std.png BiBi+Cam Quýt
Vạn Nhân Mê+Thiếu Niên China std.png 0 3 Vn std.png Tutj+
Bạo Phong China std.png 0 4 Vn std.png Việt Nam Vàng
Lượt 2
01/10/2016 - 12:00 SGT
Bất Sửu China std.png 0 3 Vn std.png Hồng Anh
Lộ Minh China std.png 0 3 Vn std.png Vanelove
Tiểu Mã Ca+Hoàng Quan China std.png 0 3 Vn std.png BiBi+Cam Quýt
Sài Bì+Hậu Hải China std.png 3 2 Vn std.png Tutj+
Liêm Giang China std.png 1 3 Vn std.png Việt Nam Vàng
Lượt 3
01/10/2016 - 14:00 SGT
Trư Bát Giới China std.png 0 3 China std.png Bất Sửu
Lý Tưởng China std.png 2 3 China std.png Lộ Minh
Tĩnh Tĩnh Nga+Tĩnh Tĩnh Áp China std.png 0 3 China std.png Tiểu Mã Ca+Hoàng Quan
Vạn Nhân Mê+Thiếu Niên China std.png 0 3 China std.png Sài Bì+Hậu Hải
Bạo Phong China std.png 0 4 China std.png Liêm Giang


Playoffs

Tứ Kết

Tứ Kết 1
01/10/2016 - 17:00 SGT
Phong Lưu Tình China std.png 3 2 China std.png Đoàn Dự
Sơ Luyến China std.png 3 1 China std.png Bối Bối Ca
Trần Dịch Tấn+Tạ Đình Phong China std.png 3 0 China std.png Hầu Tử+Tiểu Tử
Bất Liễu Tình+Trần Thế Mỹ China std.png 3 0 China std.png Tiểu Dung Ca+Tiêm Binh
Vũ Trụ 1 China std.png 4 0 China std.png Động Vật Viên


Tứ Kết 3
01/10/2016 - 17:00 SGT
Tiểu Hắc Mã China std.png 3 1 China std.png Bất Sửu
Công Trình Sư China std.png 2 3 China std.png Lộ Minh
Tiểu Hùng+Tiểu Kiệt China std.png 3 0 China std.png Tiểu Mã Ca+Hoàng Quan
Phong Thần+Cự Li Ca China std.png 3 0 China std.png Sài Bì+Hậu Hải
Vũ Trụ 2 China std.png 3 1 China std.png Liêm Giang
Tứ Kết 4
01/10/2016 - 17:00 SGT
Hồng Anh Vn std.png 3 1 China std.png Khiêu Khiêu Hổ
Vanelove Vn std.png 3 0 China std.png Dục Phong Lưu
BiBi+Quýt Vn std.png 3 0 China std.png Túy Liễu+Minh Tử
Tutj+ Vn std.png 3 0 China std.png Huy Huy+Hưởng Vĩ Xà
Việt Nam Vàng Vn std.png 4 0 China std.png Thiên Vương 2

Bán Kết

Chung kết

Chung kết
02/10/2016 - 13:00 SGT
Sơ Luyến China std.png 3 1 Vn std.png Hồng Anh
Phong Lưu Tình China std.png 1 3 Vn std.png Vanelove
Trần Dịch Tấn+TĐPhong China std.png 3 0 Vn std.png Tutj+
Bất Liễu Tình+Minh Nhật China std.png 3 0 Vn std.png BiBi+Cam Quýt
Vũ Trụ 1 China std.png 3 1 Vn std.png Việt Nam Vàng
Tranh 3/4
02/10/2016 - 13:00 SGT
Cự Li Ca China std.png 2 3 Vn std.png Hoàng Mai Nhi
Công Trình Sư China std.png 0 3 Vn std.png hehe
Phức Tạp Ái+Giản Đơn Ái China std.png 3 0 Vn std.png Truy Mệnh+Mạnh Hào
Phong Thần+Lưu Đức Hoa China std.png 1 3 Vn std.png CSDN+Yugi
Vũ Trụ 2 China std.png 1 3 Vn std.png Việt Nam Đỏ

Live Streams

Nguồn

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.