FANDOM[e][h]Quảng Châu Cup 2013 mở rộng
League Information
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
Cn China
Format:
SE playoffs
Ngày bắt đầu:
2013
Ngày kết thúc:
2013
Những người chiến thắng
Players
Số lượng game thủ:
tbd

2vs2 Shang hỗn mã

1. [Tư Siêu] - Tiểu Hoa Ca + Mỹ Tịch

2. [Ỷ Thiên] - Tiểu Hắc Mã + Phong Thần

3. [Nghĩa Chiến Minh] - Đại Trù + Hồi Ức

4. [Nghĩa Chiến Minh] - Tiểu Tiểu Hiệp + Thanh Oa Vương Tử

5. [Tư Siêu] - Tam Phong + Bát Bộ

6. [Thiên Vương] - Lôi Lão Hổ + Đế Vương Tinh

7. [Tư Siêu] - Sơ Luyến + Tam Tiếu

8. [Thánh Chiến] - Lãng Mạn + Già Thiên

9. [Tam Quốc] - Phong Thái + Chu Tước Huyền Vũ

Nguồn

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.