[e][h]Quảng Châu Cup 2013 mở rộng
League Information
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
China China
Format:
SE playoffs
Ngày bắt đầu:
2013
Ngày kết thúc:
2013
Những người chiến thắng
Bronze.png China std.png NCM 1
Teams
Số lượng team:
tbd

4vs4 Shang thuần tiễn

1. Ỷ Thiên - 2

Chiến Tướng, Hỏa Hải, Tiểu Hắc Mã, Vũ Thần

2. Ỷ Thiên - 1

Tiểu Thủy Ngư, Minh Nhật, Bất Liễu Tình, Phong Thần

3. Nghĩa Chiến Minh - 1

Đại Trù, Hồi Ức, Tiểu Tiểu Hiệp, Thanh Oa Vương Tử

4. Tư Siêu - 2

Quần Hùng, Tiểu Hùng, Tiểu Kiệt, A Văn

Nguồn

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.