FANDOM[e][h]China std Quỷ Quỷ
Player Unknown
Thông tin game thủ
Tên (phiên âm):
Quỷ Quỷ
Quốc gia:


Quỷ Quỷ là một trong 12 game thủ trong đoàn Trung Quốc sang tham dự giải đấu AOE GameTV Lenovo 2011

Tiểu sử

Lối chơi

Thành tích

Liên kết

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.