FANDOM


Một thể thức trong Đế chế trong đó chọn civ (quân) ẩn trong 16 civ.

Trong nhiều trường hợp Random có nghĩa là thể thức chọn ẩn quân, chơi đời 3 không thành chòi.Nghĩa là người chơi chỉ được phép tấn công đối phương khi kích xong lên đời 3, và trong khoảng từ đời 2 lên đời 3 chỉ được xin duy nhất 1 đơn vị quân.

Các lợi thế của từng civ trong thể thức random d3kt, bản đồ hill:

 • Shang: dân rẻ
 • Assy: nông dân di chuyển nhanh, cung R bắn nhanh
 • Ya: nông dân di chuyển nhanh, ngựa rẻ
 • Per: khai khác thực nhanh -> ép đời
 • Pho: khai thác gỗ nhanh
 • Egypt: khai thác vàng nhanh, phù thủy bóng rộng -> chống chém tốt; hỗn mã khỏe máu
 • Minoan: Cung A + 2 tầm xa
 • Sumer: nông dân 40 máu;
 • Pal: khai thác nhanh, nông dân +1 giáp; lạc đà chạy nhanh nhất Đế chế
 • Hit: cung +1 công
 • Mace: nông dân bóng rộng; Y có chiêng đồng chống cung tốt
 • Baby: đa dạng quân

Các civ bất lợi:

 • Cathaginian
 • Choson
 • Greek
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.