FANDOM[e][h]China std Sáo Mã Can
Player Unknown
Thông tin game thủ
Tên (phiên âm):
Sáo Mã Can
Quốc gia:
Sở trường:
Shang

Sáo Mã Can là một game thủ trong đoàn AOE Trung QUốc sang Việt Nam tham dự giải đấu GameTV Lenovo 2011

Tiểu sử

Lối chơi

Thành tích

Liên kết

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.