FANDOM[e][h]Sở Hồn 楚魂
Flag China
Thông tin đội game
Quốc gia:
Quá trình hoạt động
Thành lập:
tbd

Một team lớn của Trung Quốc trước năm 2008

Thành viên

1. Sở Hồn Đế 楚魂_帝

2. Sở Hồn Kỳ 楚魂_琦

gây bất ngờ khi đánh bại Thiên Long Bất Liễu Tình và Siêu Tinh Ngốc Ngốc với cùng tỉ số 3-0 tại NCM cúp

3. Sở Hồn Hồng Nhân 楚魂_红人

4. Sở Hồn Tử Đạn 楚魂_子弹

5. Sở Hồn Du B Ca 楚魂_油B哥

6. Sở Hồn King Tử 楚魂_king仔

7. Sở Hồn Lãng Tử 楚魂_浪子

Quá trình phát triển

Thành tích 

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.