FANDOM


Cổng thông tin các giải đấu

Các trận đấu mang tính chất trình diễn, thu hút đông đảo sự quan tâm của cộng đồng

2011

Ngày Tên gọi Tổ chức Chiến thắng Thất bại Ghi chú
2011-12-31 Super Stars GameTV vs IndoorGame TBD GameTV IndoorGame GameTV: Longthieugia, Longkeng, 9x Pro, Chimsedinang

Indoorgame: X_man, Ninja, Yugi, bắn chim, (TBL, Tom)
GTV 3-0, 3-1, 3-0 IG
Video

2011-12-25 Hà Nội vs Vũ Khí hạng nặng TBD Vũ Khí Hạng Nặng Hà Nội Vũ Khí Hạng Nặng: Yugi, TBL, X man, meomeo

Hà Nội: Linda, HMN, Gunny, Tutj
VKHN 3-0, 2-3, 3-1, 0-3, 3-2 HN
video

2011-11-24 IndoorGame đại chiến Super Stars TBD Super Stars IndoorGame
2011-11-12 Giao hữu Việt - Trung TBD Shenlong Long Thiếu Gia Shang: 3-0

Assy 3-0
Random 3-0
Video

2011-09-10 Giao hữu Việt - Trung GameTV Shenlong CSDN Hội trường Đại Học Văn Hóa - 418 Đê La Thành - Đống Đa - Hà Nội

Random 3-1
Assy 3-1
Shang: 3-0
Videovideo

2011-08-20 Thách thức huyền thoại TBD CSDN Long Thiếu Gia Random: 2-4

Assy 3-0
Shang 3-0
Chimse LTG

2011-07-19 Xóa tan nghi ngờ TBD CSDN Tiểu Bạch Long Random: 5-4

Assy 3-1
Chimse TBL

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.