FANDOM[e][h]Siêu Tinh 超星
Flag China
Thông tin đội game
Quốc gia:
Quá trình hoạt động
Thành lập:
tbd

Một team lớn của Trung Quốc

Thành viên

1. Siêu Tinh Ngốc Ngốc 超星_呆呆

hạng 3 Toàn diện

hỗn mã top 1 lạc đà trong top 5

2. Siêu Tinh Hồng Ma 超星_红魔

hạng 11 toàn diện

3. Siêu Tinh Ngạo Thế Quần Hùng 超星_傲世群英 - Tân Mã Đường Quần Hùng 新马堂_群英 - Tân Mã Đường Ban Nê Lộ 新马堂_斑尼露

hạng 5 sở trường hỗn mã với khả năng phát triển bá đạo

4. Siêu Tinh Man Liên 超星_曼联

sở trường lạc đà

5. Siêu Tinh Thiên Thiên 超星_天天

sở trường lạc đà. deathmap

6. Siêu Tinh Băng Kì Lâm 超星_冰淇淋

7. Siêu Tinh Bát Bộ 超星8部 - Tư Siêu Thu Quý 思超_秋季 - Đồ Long Công Ngưu 屠龙_公牛

sở trường tiễn mã và lạc đà

9. Siêu Tinh Lê Tử 超星_梨子

10. Siêu Tinh ? Hào Nhân Vật 超星_?号人物

toàn diện

11 .Siêu Tinh Đạp Tuyết Vô Ngân 超星_踏雪无痕

12. Siêu Tinh Muội Trư 超星_妹猪

13. Siêu Tinh Tiểu Ba La 超星_小菠罗

14.Siêu Tinh Vũ Nhi 超星_雨儿

Quá trình phát triển

Thành tích 

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.