FANDOM


[e][h]Skyred
Logo skyred
Thông tin đội game
Quốc gia:
Đội trưởng:
Links
InfoboxIcon Homepage InfoboxIcon Facebook
Quá trình hoạt động
Thành lập:
2013
Skyred là một tổ chức gaming có trụ sở tại Hà Nội, Việt Nam. Đội AOE của Skyred được thành lập trên cơ sở 2 game thủ trẻ BiBi, HeHe và 2 game thủ lão làng của Trường Phát ECYugiMeomeo

Đội hình hiện tại

Thành tích

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.