FANDOM[e][h]Showmatch Solo Random U96 (2018)
League Information
Game Version:
Loại:
Offline
Địa điểm:
Vn Vietnam
Format:
Round-robin
Prize pool:
TBD
Ngày diễn ra:
2018-03-14
Những người chiến thắng
Gold Gtv1 std CSDN
Silver Bibi std BiBi
Bronze Skyredlogo std hehe
Players
Số lượng game thủ:
5

Showmatch Solo Random U96 diễn ra theo thể thức quần chiến 5 game thủ sinh năm 1996

  • Thi đấu trong chiều 14/03/2018
  • Địa điểm:

Giải thưởng

Thứ hạng VND Team/Players
Gold 1st - Gtv1 std Chim Sẻ Đi Nắng
Silver 2nd - Bibi std BiBi
Bronze 3rd - Skyredlogo std hehe
Copper 4th - ThaiBinhlogo std Hồng Anh
5th - Gtv1 std Chipboy

Setting

ĐỜI 3 KHÔNG THÀNH, KHÔNG CHÒI
Game: Age of Empires - Rise of Rome Expansion (version 1.0)
Game type: 1vs1
Map size: LARGE
Victory Condition: Conquest
Difficulty: Hardest
Map type: Hill Country
Fixed Position: Yes
Full Tech Tree: No
Reveal Map: No
Starting Condition: Normal
Race: Random

Thể Thức

  • 5 game thủ U96 đánh vòng tròn (chạm 4) tính điểm
  • Nếu bằng điểm xét hiệu số, sau đó xét đối đầu.

Tham dự

U96
Gtv1 std CSDN Skyredlogo std hehe ThaiBinhlogo std Hồng Anh Gtv1 std Chipboy Bibi std BiBi

Kết quả

Thứ hạng
1. Gtv1 std CSDN 3-0-1 15-89p
2. Bibi std BiBi 3-0-1 14-119p
3. Skyredlogo std hehe 2-0-2 10-146p
4. ThaiBinhlogo std Hồng Anh 1-0-3 12-123p
5. Gtv1 std Chipboy 1-0-3 9-153p


Vòng 1
14/03/2018 - 11:00 SGT
CSDN Gtv1 std 3 4 Gtv1 std Chipboy
hehe Skyredlogo std 4 3 ThaiBinhlogo std Hồng Anh
Vòng 2
14/03/2018 - 13:00 SGT
CSDN Gtv1 std 4 0 Skyredlogo std hehe
Chipboy Gtv1 std 2 4 Bibi std BiBi
Vòng 3
14/03/2018 - 15:00 SGT
BiBi Bibi std 4 2 Skyredlogo std hehe
Hồng Anh ThaiBinhlogo std 2 4 Gtv1 std CSDN
Vòng 4
14/03/2018 - 16:00 SGT
Hồng Anh ThaiBinhlogo std 3 4 Bibi std BiBi
hehe Skyredlogo std 4 3 Gtv1 std Chipboy
Vòng 5
14/03/2018 - 17:00 SGT
Chipboy Gtv1 std 0 4 ThaiBinhlogo std Hồng Anh
BiBi Bibi std 2 4 Gtv1 std CSDN

Tường thuật

Link

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.